תמיר

מתעניין בנושא של אנרגיה חופשית בכלל, ואנרגיית נקודת האפס בפרט, בניסיון למצוא את החוט המקשר שבין מדע לתודעה.
3 מאמרים