Codex Alimentarius

הרצאות וסרטים בנושא הקודקס אלימנטריוס. הקודקס אלימנטריוס היא וועדה של ארגון הסחר העולמי. תקנות הקודקס יתנו את השליטה בצמחי מרפא וויטמינים בידי הממשלות ועלולות לסכן את הזכות שלנו לבריאות מיטבית.

הנצפים ביותר בקטגוריית Codex Alimentarius

We Became Silent – הפכנו לשותקים

Movie By: Kevin P. Miller קווין מילר, במאי סרטים שזכה במס' פרסים

מנהל הפרויקט 10.2k צפיות

Codex Alimentarius – הרצאה של אייאן קריין

הקודקס אלימנטריוס היא וועדה של ארגון הסחר העולמי. היא מבוססת על 27

מנהל הפרויקט 9.5k צפיות