- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

האקדמיה לרפואה בקולומביה: יש לשנות את מדיניות חיסון הפפילומה

האקדמיה הלאומית לרפואה בקולומביה במכתב לרשויות הבריאות במדינה: יש לשנות את מדיניות החיסון נגד וירוס הפפילומה.

בצעד נדיר, פנתה האקדמיה הלאומית לרפואה בקולומביה לשר הבריאות במדינה בבקשה לשנות את מדיניות החיסון הגורפת.

פניה זו באה לאחר בדיקה של וועדה אשר בחנה את הספרות המדעית, ראיינה שני רופאים מחברת Merck (יצרנית חיסון הגרדסיל) ומומחים בלתי תלויים, בהם מי שעמד בראש המכון הלאומי לרפואה בקולומביה, ד"ר פרננדו דלהוז.

במכתב, מסבירים הכותבים כי הסיבה לדרישה זו מבוססת במידע המצטבר בקולומביה ובכל העולם על מחלות אוטואימוניות ודלקתיות הנגרמות, או מחמירות, לאחר קבלת חיסון זה.

למרות שהיארעות התופעות הנמוכה אינה מאפשרת הסקת מסקנה סטטיסטית מובהקת באשר לקשר סיבתי, שיעור הדיווחים על מקרים שכאלו לאחר קבלת החיסון – חריג בהיקפו.

הכותבים מציינים במכתבם כי:

1. הערכת העלות/תועלת להתפתחות תסמינים אוטואימונים לאחר החיסון טרם בוצעה.

2. עדין לא נצטברו מספיק נתונים על מנת לקבוע באופן נחרץ שקיים קשר סיבתי בין קבלת החיסון והתסמינים האמורים.

3. לאור העליה בדיווחים של תופעות לוואי לחיסון זה, יש לבצע מחקרים רחבי היקף על מנת לברר האם זה בטוח לחסן נערות הסובלות ממחלות אוטואימוניות בחיסון זה.

4. לאור משך הזמן הארוך הדרוש להתפתחות סרטן צוואר הרחם [1], אין בשלב זה מספיק מידע כדי להעריך את התרומה של החיסון למניעת סרטן צוואר הרחם. המידע הקיים מתייחס לנגעים אחרים הקשורים עם זני הוירוס, או לנגעים טרום-סרטניים, אשר להם שיעור גבוה של נסיגה טבעית.

5. בנסיבות אלו, יש להחמיר את רף דרישות הבטיחות מחיסון זה, הואיל והוא ניתן לאנשים הנחשבים "בריאים" קודם מתן החיסון.

iherbBanner2 [2]

6. שבועת היפוקרטס, "ראשית, אל תרע", צריכה לגבור על כל פעולה רפואית.

7. בצד החשיבות של דעת מומחים על בטיחות החיסון, עליהם לדווח על ניגודי עניינים בקבלתם מימון מתעשיית התרופות. חוסר הוודאות של הציבור לגבי השלכות חיסון זה והיעדר שקיפות במתן מידע משפיעים על אמון הציבור בחיסונים אחרים ועלולים לפגוע בתכנית החיסונים המורחבת.

8. נציבות שירות הבריאות סבורה שעל משרד הבריאות להורות על איסור חיסון אנשים עם רקע של מחלות אוטואימוניות במשפחתם, או הסובלים ממחלות אלו בעצמם. יש לעדכן את תדריך החיסונים בהתאם וליידע את הציבור.

בנוסף, מציעים הכותבים שלפני חיסון כל אדם בחיסון זה, תיערך עבורו הערכה ספציפית לאור ההיסטוריה הרפואית שלו ושל משפחתו, תוך התחשבות בכל תופעות הלוואי האפשריות מחיסונים.
כמו כן מציינים הכותבים, שמדיניות החיסון תלווה באסטרטגיה של הסברה מינית ושל פריון בקרב אוכלוסיית היעד של חיסון זה, מה שלא קורה בשלב זה.
הסכמה מדעת נדרשת מאותן נערות עם היטוריה של מחלות אוטואימוניות.

הכותבים מצרפים רשימת רפרנסים התומכים בבקשתם. (1)

מידע נוסף:
1. רשימת הרפרנסים [3]

מקור: עמותת חסון [4]