- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

הגיעו מים (מופלרים) עד נפש

מאת: הכלכלה האמיתית.

משלים, דברי תורה ,סיפור הניסיון האישי של יו"ר הועדה בגידול אורגני, קופות פנסיה וזמן דיבור נרחב לתומכי ההפלרה -לזה היה זמן היום בישיבת ועדת הבריאות בנושא הפסקת הפלרת המים בישראל.  רק למתנגדי ההפלרה לא נתנו כמעט זמן דיבור (וגם את המעט שדיברו קטעו באמצע) שלא לדבר על ההתחמקות הבוטה מדיון בנושאים השנויים במחלוקת בהפלרת המים. כך נראתה היום ישיבה שבה ההוגנות והעומק היו הדברים האחרונים שסימלו אותה. מיותר לציין שבסופה החליטה הועדה שהיא נגד התקנה להפסיק את חובת ההפלרה. 

 היום התקיים דיון בהול בתקנה להפסקת חובת הפלרת המים בוועדת הבריאות בכנסת. הועדה התכנסה בעקבות דרישה של שלושה חברי כנסת, שהגישו בקשה לדיון מהיר בנושא הקפאת יישום התקנה הצפויה להיכנס לתוקף באוגוסט 2014. על הבהילות התמוהה והסיפור המחשיד מאחורי הדיון כבר הרחבנו הבוקר בקישור כאן [1].

את הועדה ניהל ח"כ יעקב מרגי (היו"ר הקבוע ח"כ חיים כץ לא השתתף) שגם היה אחד מחברי הכנסת שביקש לשנות את החלטת השרה גרמן בנושא. למעט  מהנדס המים אהוד לשם שהגיע ביוזמתו, כל מומחי הרפואה והמדע שהוזמנו לדיון תמכו בהפלרה וקיבלו בסך הכל זמן דיבור ארוך. יעקב גורמן מעמותת "איזון חוזר" שהגיש את הבג"ץ נגד ההפלרה בעטיו שונתה תקנת ההפלרה כלל לא הוזמן לועדה.הוא שמע על הדיון במקרה וביקש להגיע באופן עצמאי פחות מ24 שעות קודם לכן כדי לשאת דברים. זכות הדיבור ניתנה לו רק לאחר בקשות חוזרות ונשנות וגם כשדיבר נקטעו דבריו באמצע.נראה שהוועדה לא עשתה מאמץ מינימלי כדי לשמוע את דעת המתנגדים.

[2]
ח"כ יעקב מרגי – ראש הועדה היום ותומך בהפלרה

מהדיון בוועדה עלה רושם שהעולם האקדמי וגם מדינות העולם הן בעד הפלרה, ולא כך. באירופה כמעט ואין מדינות שמפלירות את המים.בארה"ב איזורים מוניציפליים שלמים יורדים מפרקטיקת ההפלרה. למעשה רק חלק קטן מהמדינות המערביות ומדינות העולם ככלל מפלירות.הפלרת המים היא תרופה מונעת כפויה. מעבר לשיקולים הרפואיים של בעד ונגד זוהי פגיעה בוטה בזכויות הפרט. הוועדה כלל לא דנה בהיבטים האתיים או המשפטיים של ההפלרה.

בנוסף הפלואוריד מסייע אך ורק לציפוי השן. לכן אין צורך לבלוע אותו כדי לקבל את ההשפעה (הלכאורה) מיטיבה. הדיון כולו נסוב על הכנסת הפלואוריד למים בעוד שאין צורך בהכנסת הפלואוריד למים, די במשחות שיניים או במי שטיפה של פה.בתגובה לטענה על מינון אקראי של הפלואוריד (יש כאלה ששותים 10 ליטר מים ויש כאלה ששותים רק מים מינרלים), ענה מנהל הדיון(יעקב מרגי) שמינון הפלואוריד במים הוא קבוע לכל המים הנשתים .טענה תמוהה ושגויה. לא היה דיון רציני בעניין המינון שהוא פרמטר מרכזי בכל תרופה שניתנת וזאת למרות נוכחות של רופאים ונציגים מטעם משרד הבריאות.

גם עניין עלות תועלת נידון בצורה רדודה ביותר. שרת הבריאות בעבר טענה שרק 2% מהמים נשתים, כך ש-98% מהמים מופלרים לשווא ועלולים לגרום לנזקים מיותרים. הוועדה כלל לא דנה בעניין זה.

הוועדה עירבבה בין הפלרת המים לבין הצורך בפלואוריד. בעוד שרת הבריאות לא דחתה את הצורך בפלואוריד היא התנגדה לשיטת הפלרת המים. בוועדה דובר על שני הנושאים באותה חבילה. הוועדה לא עשתה מאמץ מינימלי לרדת לסוף דעתה של השרה ולבחון את עניין החלופות להפלרת המים שעליהן דיברה השרה בעבר. קשה להימנע מחשד שהדיון נעשה במכוון ברגע האחרון כדי שלא יהיו חלופות.כל זה לא מנע כמובן מיו"ר הועדה לאמץ את הקביעה שההפלרה היא שיטה יעילה למניעת עששת וקרא לבחון שוב את יישום התקנה לבטל את חובת ההפלרה בישראל.

מי שתצטרך להחליט בסופו של דבר אם לאמץ את מסקנות הועדה הזו היא השרה גרמן. נכון לרגע זה עדיין לא הודיעה כי שינתה את החלטתה להפסיק את חובת ההפלרה בישראל.

פורסם במקור [3] באתר המצויין "הכלכלה האמיתית"