- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

עצומה – התנגדות ל-WIFI בבתי הספר בישראל

לפני כשנה, באוגוסט 2012, הוגשה עתירה לבג"ץ שדורשת לאסור התקנת WIFI בבתי-הספר ובמקום שייעשה שימוש ברשתות קוויות המהוות תחליף מלא ובטוח. לחילופין נטען, שאם בכל-זאת רוצה המשרד להתקין רשת WIFI הרי שיש לבקש את אישור כל ההורים לאחר שהם יודעו לגבי נזקי הקרינה הפוטנציאליים והקיימים.

לאחרונה, בעקבות התנגדות בבתי-ספר בחיפה בהם הותקן WIFI על ידי-משרד החינוך, החליטה העירייה להוציא את ה-WIFI מארבעה בתי-ספר אלו למרות התנגדות משרד-החינוך. מאחורי התנגדות זאת עומדת קבוצת הורים אשר פרסמה עצומה למניעת WIFI בבתי-הספר שתוגש במסגרת הבג"ץ ב-19.12.2013.

לקריאה וחתימה על העצומה

וועדות וועדות – דיבורים דיבורים

בנובמבר 2010 וביולי 2012, וועדות בינמשרדיות בהן השתתפו משרד החינוך, הבריאות והגנת הסביבה קבעו שבגלל שהילדים נמצאים בבית-הספר בצורה לא וולנטרית, הרי שיש חובה מוסרית ערכית להגן על בריאותם ולכן יש לעשות שימוש באינטרנט קווי. באוקטובר 2012 הוצא חוזר מנכ"ל כאמור ושוב חוזר שעודכן ב-יולי 2013 שקיבע מסקנות אלו.

אולם מילים לחוד ופעולות לחוד. למרות הצהרותיו​, משרד החינוך עצמו ותוך הטעיית בית-המשפט פרס רשתות אלחוטיות ב-1,300 בתי-ספר שהם שליש מבתי-הספר. לאחרונה בעקבות החלטת בג"ץ שביקש לראות אם אמנם מדיניות משרד החינוך היא התקנת רשתות קוויות ודרש לקבל נתונים בכמה בתי-ספר קיימת רשת קווית התברר כי ב-75% מבתי-הספר דווקא רשת אלחוטית. חמור מכך, בניגוד להצהרותיו לבית-המשפט וחוזר המנכ"ל, בפועל ממשיך משרד החינוך בדחיפת רשתות אלחוטיות בבתי-הספר ואף עושה זאת למרות התנגדותם של הורים.

יתר על-כן, משרד החינוך ממשיך לטעון שכל עוד הקרינה היא במסגרת התקן שקבע ארגון הבריאות העולמי הרי שלא צריכה להיות בעיה. אולם טענה זאת נסתרה במסגרת הבג"ץ שכן ארגון הבריאות העולמי עצמו קבע שקרינה ברמות הנמוכות פי אלפים ועשרות אלפים מהתקן שלו עצמו, כולל קרינת ה-WIFI, היא מסרטן אפשרי, כמו DDT ואדי בנזין ולכן, התקן של ארגון הבריאות העולמי והמשרד להגנת הסביבה, לא רלוונטי.

זאת ועוד, בבתי-ספר בהם ישנה התנגדות של הורים מנסה משרד החינוך להרגיע את ההורים ולהגיד שבדיקות הקרינה הראו כי הקרינה היא "אפסית". לבג"ץ הוכח שהסיבה שתוצאות הקרינה הן "אפסיות" היא בגלל שמודדי הקרינה בישראל, עושים שימוש במודדי קרינה שאינם קולטים את תדר ה-WIFI, ואופן שיטת המדינה אינו נכון. ברחבי העולם במקומות שהמדידות נעשות נכון, נמצא כי מסיבות אלו הקרינה בכיתה ממוצעת היא פי 200 עד פי 1,000 גבוהה מזו שנמדדת בארץ.

לבית-המשפט גם הובאו חוות-דעת מומחים והוגשו מאות מחקרים המוכיחים כי התקן הקיים הוא לא רלוונטי ואינו מגן וכי הקרינה גורמת לפגיעה בכל מערכות הגוף והיא הסיבה לעלייה האדירה ב-ADHD, אוטיזם, סרטני מוח, סרטני בלוטת התריס, פגיעות במערכת החיסונית, וזו ככל הנראה הסיבה לכך ש- 30% מהישראלים סובלים מבעיות פוריות [1] ו40% אינם יכולים לישון כמעט כל לילה. הובאו גם תצהירים של הורים שילדיהם כבר חלו מהקרינה באי-סבילות לקרינה וילדיהם סובלים מכאבי ראש, תשישות, בעיות ריכוז ובעיות אחרות מאז הוכנס ה-WIFI לבתי-הספר.

ההבדל בסיכון בין WIFI בבית ל-WIFI בבית הספר

חשוב לזכור, כי WIFI בבית-הספר הרבה יותר מסוכן מ-WIFI בבית שכן בבית-הספר נחשפים הילדים לקרינה מעשרות ראוטרים בנוסף לקרינה מעשרות מחשבים ניידים ומטלפונים ניידים בסביבה צפופה. לא רק שקרינה זו גבוהה הרבה יותר מזו בבית, היא מזיקה הרבה יותר לילדים בגלל שגולגתם דקה ולכן עוצמת הקרינה שחודרת למוחם גבוהה פי שלוש. כמו-כן מערכת העצבים שלהם מתפתחת וקצב חלוקת התאים מהיר יותר מה שהופך אותם פגיעים יותר לחלות בסרטן ובמחלות אחרות.

לחתימה על העצומה: http://www.atzuma.co.il/nowifiinschools [2]

המאמר "עצומה – התנגדות ל-WIFI בבתי הספר בישראל" נכתב ע"י דפנה טחובר