- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

האוצר מחליט לבטל את הפחתת קצבאות הילדים ללא-מחסנים

לפחות משהו חיובי אחד ניתן למצוא בהצעת התקציב לשנים 2013-2014 שהוגשה לאישור הממשלה ע"י משרד האוצר.

בעמוד 182 של ספר התקציב נכתבה הפסקה הבאה:

מוצע לבטל את הסעיפים בחוק הביטוח הלאומי שמסדירים את עניין הפחתת קצבת הילדים שמשתלמת עבור ילדים שלא קיבלו את החיסונים הנדרשים בהתאם לגילם ולמצבם הבריאותי ועל פי תכנית החיסונים שעליה הורה המנהל הכללי של משרד הבריאות

אז נכון, הניסוח מעורפל, אבל ניתן להסיק ממנו שהצעתה השערורייתית של הממשלה הקודמת להפחית את קצבאות הילדים להורים שבחרו שלא לחסן את ילדיהם תבוטל (בהנחה שהתקציב יתקבל כלשונו).

חשוב להבהיר שככל הנראה ההחלטה לבטל את הסעיף הזה נובעת מכך שכל קצבאות הילדים יופחתו ויעמדו על סכום אחיד (ומגוחך) של 140 ש"ח לכל ילד.

מידע נוסף:
ספר התקציב לשנת 2013-2014 (PDF) [1]