- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

תגובת המדינה לבג"ץ שהוגש נגדה בעניין ההפלרה

מדינת ישראל הוכיחה היום שאנו אכן אלופים.
בספינים.

לאחר 4 בקשות דחיה שמרחו זמן של כחצי שנה, הגישה מדינת ישראל לבסוף תגובה רשמית לבית המשפט הגבוה לצדק בנוגע לבג"ץ ההפלרה שהוגש נגדה ע"י עמותת איזון חוזר. (בהמשך הכתבה תוכלו לקרוא את מסמך התגובה הרשמי)

מגישי הבג"ץ שעליו תוכלו לקרוא כאן [1], דרשו ממדינת ישראל לבטל לאלתר את החוק שמחייב הוספת פלואוריד (למעשה חומצה פלורוסיליצית ולא פלואוריד טבעי) למי השתיה של אזרחי ישראל בכל ישוב מעל 5,000 תושבים וכן לאסור בכלל על הוספת פלואוריד למי השתיה בישראל.

על-פי הודאת המדינה, נועד הפלואוריד המוסף למי השתיה לטפל בעששת השיניים.

הטיעון העיקרי שעליו נסמך הבג"ץ הוא שאין לכפות טיפול רפואי על אדם וזאת מתוקף חוק זכויות החולה אשר אוסר על כפיית טיפול רפואי על אזרח ישראלי.

הוספת חומר אשר מוגדר כנועד לטפל במצב בריאותי לקוי (עששת) הינה אם כן עבירה על חוק זכויות החולה ומדינת ישראל עברה על החוק במשך עשרות שנים מאז תחילת הוספת הפלואוריד למי השתיה.

במשך חצי שנה מדינת ישראל התמהמה בתגובה לבג"ץ.

אני לא מקנא בפרקליטות המדינה שישבה על המדוכה המשפטית הסבוכה.
איך ניתן להגן בבית משפט על מצב שבו המדינה עצמה מודה שעברה על החוק כאשר כפתה טיפול רפואי על אזרחי ישראל?

תשובת הקסם והתירוץ הנוח שהפרקליטות חיכתה לה הגיעה לפני כחודש.

שרת הבריאות החדשה, הגברת יעל גרמן חתמה על תקנות מים חדשות [2] אשר בהם נכתב שהחובה להוסיף פלואוריד למים תעמוד בתוקף במשך שנה מיום פרסום התקנות החדשות ברשומות.

בתשובה שהגישה פרקליטות המדינה היום נאמר שמאחר ושרת הבריאות חתמה על תקנות המים (שעדיין לא פורסמו כאמור) ומאחר ויש סעיף בתקנות המים שקובע כי החובה להפליר תסתיים בתוך שנה מיום אישור התקנות אז העתירה לבג"ץ למעשה מיותרת.

כמו כן ביקשה המדינה לעדכן את בית המשפט בתוך 45 יום בעניין פרסום התקנות.

תנו לנו לעבור על החוק עוד שנה… בבקשה

בתשובה לבית המשפט טוענת המדינה בסעיף 5 ש: "מהאמור עולה, כי בתוך שנה ממועד תחילתן של תקנות בריאות העם 2013, תבוטל החובה והאפשרות להוסיף פלואוריד למי השתייה, ובכך תתיתר למעשה העתירה."
במילים אחרות המדינה מבקשת מבית המשפט להמשיך לעבור על החוק במשך עוד שנה כי אולי לאחר מכן היא תוכל להפסיק לעבור על החוק.
הטיעון האבסורדי הזה דומה למצב שבו אדם יבקש מבית המשפט להמשיך לאנוס אישה במשך שנה נוספת כי אולי אחרי שנה יכריחו אותו להפסיק.
ברור לגמרי מה היתה תשובת בית המשפט לדוגמה הדמיונית שלעיל, אך לצערי לא ברור בכלל מה תהיה תגובת בית המשפט לתירוץ במצב הנוכחי.

זה היה ברור שזה מה שיקרה

לאחר ששרת הבריאות חתמה על תקנות הבריאות החדשות ובהן הסעיף המתיר המשך הוספת פלואוריד למשך שנה, זה היה ברור שהפרקליטות תשתמש בתירוץ הזה כאמצעי נוח לחמוק מאחריות משפטית ומוסרית.
אני רק מקווה ששופטי העליון יבינו שמדובר בעניין עקרוני שחייבים להכריעו ולא למסמסו.

עמותת איזון חוזר, מגישת הבג"ץ מתכוונת להתנגד לטיעונים האבסורדים של המדינה ולבקש מבג"ץ להכריע אחת ולתמיד בעניין מהותי זה.

יש לזכור גם שלפני כשבועיים הוגשה תביעה ייצוגית בעניין ההפלרה [3] נגד חברת מקורות.

מידע נוסף:

מסמך התגובה הרשמי:

תגובה מקדמית בגץ הפלרה 5.5.13 [4] by emetaheret [5]