- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

פסיקה בארה"ב – חיסונים גרמו לאוטיזם בילד, המדינה תשלם [עודכן]

[הכתבה עודכנה במידע חדש – 1.3.13]
פסיקה של בית משפט בארה"ב מטילה את האחריות להיווצרות מצב אוטיסטי בילד
כתוצאה מחיסונים ובמיוחד כתוצאה מחיסון ה-MMR שקיבל.

פסיקת הפיצויים הזו מצטרפת לעוד עשרות פסיקות דומות בארה"ב שמצאו קשר בין מתן חיסונים לפגיעה מוחית הכוללת אוטיזם ופגיעות נוירולוגיות נוספות כתוצאה מחיסונים.

בשנת 1986 נוצרה בארה"ב תוכנית לאומית לפיצוי נפגעי חיסונים.
הוקם טריביונל משפטי מיוחד שנועד לחקור ולפסוק פיצויים לילדים נפגעי חיסון
על-פי טבלת תופעות לוואי הקשורות בחיסונים.

בית המשפט פסק שהוריו של הילד יקבלו כמעט מיליון דולר כפיצוי על המצב האוטיסטי שנגרם לילד בעקבות מה שמתואר בכתב התביעה כ: "פגיעה במוח הגורמת לנכות המתאימה לפגיעה מהספקטרום האוטיסטי"
כתב התביעה מאשים את כל החיסונים שהילד קיבל כגורמים לאוטיזם, אך עיקר האשמה היא בחיסון ה-MMR (החיסון המשולש).

כאמור השופט קיבל את טענות התביעה ופסק פיצויים בגובה של כמעט מיליון דולר אשר ישולמו לילד מקופת "התוכנית לפיצוי בגין נזקי החיסונים".

במסגרת הסכם שחתמו חברות התרופות עם ממשלת ארה"ב, הפיצויים לנזקי החיסונים ישולמו מקופה מיוחדת שתמומן במס קטן המשלם כל אזרח (או קופת חולים/ביטוח רפואי) כאשר הוא רוכש חיסון.

חברת התרופות שיצרה את החיסון לא תשלם דבר ולא תישא באחריות.

כפי שנאמר לעיל זהו אינו המקרה היחיד בו נפסק פיצוי כספי בגין נזקים המתאימים להגדרת "ספקטרום אוטיסטי" בילדים שנפגעו מחיסונים.

גם בישראל פועלת תוכנית לפיצוי בגין נזקים הנגרמים מחיסונים.

התוכנית הישראלית לא פיצתה עד היום אף ילד ישראלי בגין נזק מחיסונים.

בארה"ב פוצו עד כה כ-2500 ילדים כתוצאה מתופעות לוואי מחיסונים לפי התוכנית לפיצוי ילדים נפגעי חיסון.
84 ילדים מתוכם נפגעו פגיעה מוחית הכוללת גם אוטיזם, קשיי דיבור ובעיות בהתפתחות.
כך לפי מחקר משפטי [1] שעבר בחינת עמיתים ושפורסם ב-2011.

מחברי המחקר קראו לקונגרס לחקור את הקשר שנמצא בין חיסונים לאוטיזם.
החוקרים טענו שהממצאים מראים שבכירי הממשל והמרכז למניעת מחלות בארה"ב שטענו כי לא נמצא קשר בין אוטיזם לחיסונים ידעו שקיים כזה קשר אך בחרו שלא ליידע את הציבור על כך.

מידע נוסף:
דף הפסיקה המשפטית (PDF) [2]