- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

מסמכים חסויים מוכיחים סכנות החיסונים וניסיונות השתקה

אחת מהבעיות הרציניות בנוגע לנושא החיסונים
היא הבורות האדירה של הציבור לגבי הסכנות והלחצים הכלכליים האדירים
הקשורים בחיסונים.

רוב האנשים הותנו לחשוב ש-א' לחיסונים אין תופעות לוואי חמורות; ב' שרשויות הבריאות עושות הכל כדי למסור להם מידע אמיתי בנוגע לחיסונים ו-ג' שנעשו מחקרים מספיקים ובלתי תלויים לבדיקת בטיחות החיסונים.

שלושת ההנחות הללו "צרובות" חזק בתודעתו של האדם הממוצע והם תוצאה של תעמולה ארוכת שנים שמאחוריה עומדות לא אחת חברות התרופות יצרניות החיסונים.

כל מי שיחקור בצורה רצינית וללא משוא פנים את נושא החיסונים יאלץ לשנות את שלושת ההנחות שלעיל וקרוב לוודאי יגיע למסקנות הבאות:

1. לחיסונים יש תופעות לוואי חמורות ביותר ביניהן נכות לצמיתות ומוות
2. במקרים רבים רשויות הבריאות מסתירות מהציבור מידע שלילי על חיסונים, אם מתוך רצון לשמור על רמת חיסון גבוהה בציבור ופחד שאם הציבור יחשף לצדדים השליליים של החיסונים הוא יבחר שלא להתחסן או בגלל לחצים כלכליים ולוביזם עצום של חברות הציבור בקרב קובעי המדיניות.
3. חלק גדול מהמחקרים על חיסונים אינו עומד בסטנדרטים מדעיים, או ממומן ע"י חברת התרופות יצרנית החיסון או שנתוניו שונו לאחר מכן בצורה מלאכותית כדי לעמוד ברף הבטיחות הנדרש.

כל הנקודות שלעיל הוכחו ותועדו גם ע"י דוקטור Lucija Tomljenovic ביוכימאית בהכשרתה האקדמית אשר חשפה כ-30 מסמכים חסויים שהוסתרו מעיני הציבור ובהם תיעוד של פגישות שנערכו עם בכירי משרד הבריאות הבריטי ואשר מהם עולה תמונה עגומה ביותר בנוגע להסתרת מידע חשוב בנושא החיסונים מהציבור הבריטי.

הוכח שארגון הבריאות העולמי מושפע מחברות התרופות

למרות שהמסמך מתייחס למדיניות החיסונים של בריטניה חשוב להדגיש שמדיניות זו עולה בקנה אחד עם שאר מדינות המערב אשר מקבלות את ההנחיות לבטיחות החיסונים או לתוכנית החיסונים בהתבסס על ארגון הבריאות העולמי.

"מגפת" שפעת החזירים שגרמה לפאניקה רבתי בעולם לפני כשנתיים הוכיחה [1] שהחלטותיו של ארגון הבריאות העולמי הוטו במידה רבה [2] ע"י לחצים של חברות התרופות ומסקנות וועדת החקירה האירופית [3] שהוקמה לאחר מכן היו חד משמעותיות בנושא.

חשוב לזכור ששינוי החשיבה בנוגע לבטיחות החיסונים הוא עניין קשה מאוד ושבמקרים רבים האיום על התניית החשיבה הזו גורמת להתקפה על הורים או אנשים אשר שוקלים אם להתחסן או לא.

כמות המידע היא עצומה ומאוד קשה לאדם ממוצע ללא הכשרה רפואית להגיע לחקר האמת האבסולוטית (אם בכלל ניתן להגיע אליה בכלים מדעיים רגילים).

גם אני לא מתיימר לזאת.

המטרה היא תמיד חשיפת כל הצדדים והגעה למסקנה על סמך קבלת כל המידע.

במקרה של חיסונים, ההתניה הציבורית כה עמוקה עד כי קל מאוד לשמור עליו בחשיכה.
וכפי שהמסמך הזה מוכיח, רשויות הבריאות ומקבלי ההחלטות שמרו עליו בחשיכה בצורה מכוונת.

ומה בישראל?

בישראל עוקבים ומיישמים את החלטות והנחיות ארגון הבריאות העולמי בצורה עיוורת לחלוטין.
יתרה מכך, תוכנית החיסונים הישראלית היא מהמחמירות בעולם ומונה לא פחות מ-33 מנות חיסון [4] עד גיל שנה.
באתר משרד הבריאות [5] לא תמצאו שום דיווח על תופעות לוואי חמורות כגון נכות צמיתה או מוות כתוצאה מחיסונים וזאת למרות שתופעות לוואי כאלו קורות ומדווחות.
יתכן שהסיבה היא ניסיון להתחמק מאחריות ותשלום פיצויים לנפגעי חיסונים שעומד עד לכתיבת מילים אלו על 0 שקלים לעומת מאות מיליוני דולרים ששולמו עד כה לנפגעי חיסונים בארה"ב.

תמונה עגומה עולה מסקירת המסמכים

להלן הנקודות העולות מהמחקר:

  1. במקום לבחון מחדש את מדיניות החיסונים כאשר הגיעו ראיות לתופעות לוואי חמורות מהם, רשות הבריאות הבריטית עשתה את אחד מהדברים הבאים: 1) לא עשתה כלום 2) שינתה או מחקה את המידע הרלוונטי מפרסומים ציבוריים 3) עשתה מאמצים רציניים כדי לשדר לציבור מסר מרגיע שהחיסונים בטוחים
  2. רשויות הבריאות חסמו כל דעה נוגדת בנוגע לבטיחות החיסונים
  3. במקרים רבים ביקשו רשויות הבריאות מחברות התרופות לשנות בצורה מלאכותית את הנתונים שלהן כדי שהמידע יעמוד בקנה אחד עם רף הבטיחות
  4. הישענות בצורה סיסטמתית על מחקרים מפוקפקים מבחינה מתודולוגית והתעלמות ממחקרים עצמאיים שנערכו בנושא בטיחות החיסונים
  5. ניפוח קטגורי וסיסטמי של התועלת בחיסונים והפחתה בחשיבות סכנות החיסונים
  6. קידמו תוכניות להחדרת חיסונים חדשים שתועלתם הרפואית מוטלת בספק לתוך מערכת החיסונים הרשמית עוד לפני שהחיסונים קיבלו אישור על בסיס ההנחה שהם לבסוף יאושרו
  7. מניעה אקטיבית של מחקרי בטיחות בנוגע לחיסונים
  8. מערכת הבריאות הבריטית ניצלה באופן מכוון את אמון ההורים ואת חוסר הידע שלהם במטרה לקדם תוכנית חיסונים שאינה נתמכת מדעית ושעלולה לסכן ילדים מסויימים ולגרום להם בעיות בריאותיות ארוכות טווח

מידע נוסף:
המחקר המלא שסוקר את 30 המסמכים החסויים (קישור PDF [6])