- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

ההתנגדות העולמית להפלרה מתגברת

בעוד שבישראל "הנאורה" סגן השר ליצמן (להלן: הבובה) מתנגד להצעת החוק של ח"כ מגלי והבה לאסור הכנסת פלואוריד רעיל למי השתיה של אזרחי ישראל, בעולם מתגברות המחאות ומדינות נוספות מפסיקות את הפלרת המים של אזרחיהן.

בפלורידה תופסק הזרמת חומצה פלואורסיליצית [1] (פלואוריד מלאכותי שמקורו בשאריות רעילות של מפעלים מזהמים) למי השתיה של כ-700,000 אנשים.

בקנדה גוברים קולות המחאה [2] של האזרחים שדורשים את הפסקת הפלרת המים.