- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

ועדת השרים תכריע: בריאות הציבור או משרד הבריאות

עדכון:

ועדת השרים לעניני חקיקה דחתה את הצעת החוק [1] שהיתה שמה קץ להרעלת המים של אזרחי ישראל.

קריאה לפעולה דחופה לכל האזרחים המודעים!
ביום ראשון הקרוב, 10 ביולי, תגיע לשיאה הדרמה המתחוללת ממש מתחת לאפינו ובתוך ברזי המים שלנו.
מזה עשור מוכנסת חומצה פלואוריסיליצית למי השתיה של אזרחי מדינת ישראל, אשר לשיטת גורמי משרד הבריאות יעילה למניעת עששת לילדים.
למרות ש-98 אחוזים ממדינות העולם החליטו להפסיק את הנוהג המיושן והמסוכן הזה, המשיכה ממשלת ישראל להכריח את האזרחים לקחת למעשה תרופה מזיקה ללא הסכמתם וללא דרך אפקטיבית להמנע מכך.

משרד הבריאות, ובראשו ח"כ, סגן שר הבריאות ליצמן אינם מוכנים להקשיב להתנגדות הציבור בנושא הזה, וזאת למרות עדויות ובקשות מצד מומחים רבים מרחבי העולם, ביניהם זוכה פרס נובל שאומרים במפורש במדובר בנוהל פסול ומסוכן לבריאות.

ועדת שרים לענייני חקיקה שצפויה להתכנס ביום ראשון הקרוב (10 ליולי) תקבע אם להוסיף את תמיכתה להצעת החוק של ח"כ מגלי והבה, עליה חתמו 56 ח"כים נוספים מכל סיעות הבית, ביניהם יו"ר הקואליציה וראשי הסיעות מהקואליציה ומהאופוזיציה.

על פי ההצעה, תיאסר הוספה מלאכותית של חומצת פלואוריד למי השתייה בישראל.
חברי הכנסת, סוברים כי הגיע הזמן לאמץ את אזהרות המומחים בארץ ובעולם,
המתריעים על הסכנות הבריאותיות הטמונות בצריכה יומיומית של החומצה הרעילה.
הציבור וארגוני איכות הסביבה מתנגדים לקבלת רעל ללא הסכמתם.
משרד הבריאות מתעלם מדרישת הציבור.

תמיכה של וועדת השרים לעניני חקיקה היא קריטית להמשך המאבק.
והיה והועדה תחליט להתנגד לחוק ולקבל את עמדת משרד הבריאות, יהיה קשה עד בלתי אפשרי להמשיך את התהליך עד לסיומו המוצלח.

ככה זה הפרשנות הדמוקרטית של מדינת ישראל – החוקים לא נקבעים למעשה בכנסת, אלא בוועדת שרים מצומצת הקובעת את מדיניות הקואליציה ובכך למעשה מעבירה או מפילה חוקים.

משיחה שערתי עם גברת ריטה פרייס, העוזרת הפרלמנטרית של ח"כ ווהבה שיזם את הצעת החוק, סגן שר הבריאות ליצמן יאמץ את עמדת משרד הבריאות וימליץ לשרים להתנגד לחוק, וזאת, כפי שציינתי, למרות מחקרים ועמדות מומחים רבים הקובעים שהמשך ההפלרה מסכנת את בריאות האזרחים.

זה הזמן להפעיל לחץ ציבורי על השרים, חברי הוועדה.

לקראת הדיון המכריע בנושא הפלרת מי השתיה בועדת השרים לענייני חקיקה, אנא שלחו אימייל לשרים – להלן נוסח מוצע.
למטה תמצאו רשימת אימיילים מוכנה למשלוח!

שתי דקות מזמנכם – בריאות גדולה לכלל הציבור בישראל!

===============================================================

נושא: תמיכתך בהפסקת הפלרת מי השתיה בישראל – ועדת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון

שר/ה נכבד/ה.

בועדת השרים לענייני חקיקה שתתכנס ביום ראשון, 10 ביולי, 2011, תידון הצעת החוק של סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה המבקשת לתקן את פקודת בריאות העם באופן שתאסור על הפלרת מי השתיה בישראל באופן מלאכותי, באמתלה של מתן תרופה למניעת עששת לילדים.

בהצעת חוק זו תומכים 57 חברי כנסת מכל סיעות הבית המייצגים את מרבית הציבור לרבות אלפי אזרחים אשר חתמו בפייסבוק נגד הפלרת מי השתיה וכן מאות אזרחים שחתמו בתוך כשבועיים על העצומה הקוראת לך ולחבריך לתמוך בהצעת חוק זו, בהם אנשי מדע.

* מחקרים רבים מראים שהפלרת מי השתיה גורמת נזקים בריאותיים רבים.
* נתוני ארגון הבריאות העולמי המשווים בין אזורים מופלרים לאזורים לא מופלרים מראים ירידה דומה בשיעורי העששת, ללא קשר להפלרה.
* 98% ממדינות העולם אינן מפלירות את מי השתיה ואלו שכן – נמצאות בתהליכים דומים להפסקת ההפלרה. שתי מדינות בלבד בעולם מחייבות את הפלרת מי השתיה: אירלנד וישראל.
* אלפי מדענים ורופאים בארץ ובעולם התאגדו וקוראים בפומבי להפסקת הפלרת מי השתיה במקומות שעדין נהוג לעשות כן.

אנו קוראים לך לתמוך בהצעת חוק זו ולהציב את מדינת ישראל בשורה אחת עם 98% ממדינות העולם שאינן מוסיפות חומרים אלו למים יותר, ולהצטרף לממשלת הולנד האוסרת בחקיקה הוספה מלאכותית של פלואוריד למי השתייה.

============================================================
רשימת כתובות אימייל של השרים – מופרדים בפסיק (לג'ימייל):

yedelstein@knesset.gov.il,meitan@knesset.gov.il,bbegin@knesset.gov.il,
dhershkovitz@knesset.gov.il,llivnat@knesset.gov.il,dmeridor@KNESSET.GOV.IL,
mnahari@knesset.gov.il,ypeled@knesset.gov.il,ysteinitz@knesset.gov.il,
iaharon@knesset.gov.il,gerdan@knesset.gov.il,gsaar@knesset.gov.il,
oritn@knesset.gov.il,slandver@knesset.gov.il,mcachlon@knesset.gov.il,
smiseznikov@knesset.gov.il,mcachlon@knesset.gov.il,ymargi@knesset.gov.il,
yiskatz@knesset.gov.il,ssimhon@knesset.gov.il

רשימת כתובות אימייל של השרים – מופרדים בנקודה-פסיק (מתאים לאווטלוק):

yedelstein@knesset.gov.il;
meitan@knesset.gov.il;bbegin@knesset.gov.il;
dhershkovitz@knesset.gov.il;llivnat@knesset.gov.il;dmeridor@KNESSET.GOV.IL;
mnahari@knesset.gov.il;ypeled@knesset.gov.il;ysteinitz@knesset.gov.il;
iaharon@knesset.gov.il;gerdan@knesset.gov.il;gsaar@knesset.gov.il;
oritn@knesset.gov.il;slandver@knesset.gov.il;mcachlon@knesset.gov.il;
smiseznikov@knesset.gov.il;mcachlon@knesset.gov.il;ymargi@knesset.gov.il;
yiskatz@knesset.gov.il;ssimhon@knesset.gov.il