- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

עדכון בנוגע לענישה הקולקטיבית של הורים שבחרו שלא לחסן את ילדיהם

פוסט זה הוא עדכון לידיעה שפרסמנו [1] על כוונת הממשלה להעניש ולקנוס הורים שבחרו שלא לחסן את ילדיהם.

מאת חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים
ברצוננו לעדכן אתכם על השינויים בקיצבאות הילדים מהמוסד לביטוח לאומי למשפחות שילדיהן אינם מחוסנים לפי תכנית החיסונים המומלצת, כפי שנקבע בחוק ההסדרים, 2009.

מה קרה?
במסגרת חוק ההסדרים, 2009, הוגדרו תוספות לקיצבאות הילדים, שינתנו באופן מדורג עד שנת 2013, למשפחות שלהן שניים או יותר ילדים.
בד בבד עם תוספת זו, נקבע כי להוריו של ילד שאיננו מחוסן לפי תכנית החיסונים המומלצת, תופחת קצבת הילדים לפי הנוסחה הבאה:

במשפחה בת שני ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 100 ש"ח.
במשפחה בת שלושה ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 200 ש"ח.
במשפחה בת ארבעה ילדים או יותר, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 300 ש"ח.

חוק זה, אמור להיכנס לתוקף ב 15 בדצמבר, 2010, אולם, נקבע שבתקופת ביניים עד 30 ביוני, 2011, סכום ההפחתה הנ"ל יהיה נמוך במאה ש"ח. כלומר:
במשפחה בת שלושה ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 100 ש"ח.
במשפחה בת ארבעה ילדים או יותר, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 200 ש"ח.

כמו כן, על מנת שחוק זה יופעל, על משרד הבריאות להקים מאגר ממוחשב למעקב אחר התחסנות הילדים.
שר הבריאות רשאי לדחות את מועד תחולת החוק עד ל 1 במרס, 2011, אם, למשל, מאגר ממוחשב זה לא יהיה מוכן בזמן.

לטובת החלת החוק, ילקח בחשבון מצב המחוסנות של הילדים עד שישה חודשים אחורה, לפני תחילת מימוש החוק, והודעה בכתב להורים על מצב מחוסנותו החסר של הילד תישלח לאחר ארבעה חודשים ממועד קבלת חיסון לפי התכנית המומלצת וגילו של הילד.

על החלטה זו, הורה יוכל לערער בכתב בתוך 14 ימים בפני הגורם הממונה על מימוש חוק זה במשרד הבריאות.
ערכאת ערעור גבוהה יותר על החלטתו של הנ"ל הינה בית הדין לעבודה, בתוך 45 ימים מהחלטת הממונה הנ"ל בגין הערעור הראשון (הודעתו אמורה להתקבל אצל ההורים בתוך 30 ימים מהעברתה אליו ע"י ההורים).

מי יפגע מזה?
בחשבון גס:
מאחר ובישראל כשני מיליון ילדים עד גיל 14, מהם כמיליון משפחות, ומהם כ 20% משפחות ערביות, ומאחר ושיעור הכיסוי החיסוני בארץ עומד על 89% באוכלוסיה היהודית לעומת 95% באוכלוסיה הערבית, ניתן להעריך, באופן גס ביותר, שמספר המשפחות שלא יהנו מתוספות הקיצבאות המתוכננות לשנים הקרובות בשל ילדים שאינם מחוסנים עומד על כ 90,000 משפחות יהודיות וכ 10,000 משפחות ערביות – סה"כ כמאה אלף משפחות בישראל.

יש לציין שמספר זה עשוי להיות גבוה יותר, בשל העובדה שצפויים להיכנס לתכנית החיסונים בישראל בשנים הקרובות חיסונים נוספים ובשל העובדה שיותר ויותר הורים מודעים לנושא ולומדים אותו, באופן שרובם בוחר להימנע לפחות מחיסון אחד.
מצד שני, אפשר שמשפחות מסויימות תחלטנה להשלים את תכנית החיסונים לילדיהן, על מנת שלא להיפגע מחוק זה.

מה עושים?
באופן פרטי: מעבירים הודעה זו לכמה שיותר אנשים. להערכתנו, רובה ככולה של קהיליית ההורים שאמורה להיפגע מחוק זה כלל איננה מודעת עדין לקיומו או לחומרתו.

שולחים מכתבים למשרד הבריאות ומוחים על החלטה זו. נקודות שיכולות לעזור לכם:

באופן קולקטיבי: אנו שוקלים הגשת בג"ץ בנושא. השאלה המשפטית איננה חד משמעית וישנן דעות לכאן ולכאן באשר לסיכויי ההצלחה של מהלך כזה להביא לביטולה של הגזרה. בנוסף, מדובר בהוצאה כספית לא מבוטלת, מה שהוא כרגע מעל ומעבר ליכולות שלנו כעמותה התנדבותית המתקיימת מתרומות בלבד. אנו נודיעכם בהמשך על החלטתנו בנושא.

בברכת מועדים לשמחה,
מור סגמון, יו"ר חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים

חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר)
054-4316753
hisunim@gmail.com
www.hisunim.com

חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר) הינו ארגון התנדבותי שמטרתו לספק לציבור מידע על חיסונים. המידע המסופק על ידי עמותת "חסון" אינו מהווה יעוץ מקצועי ו"חסון" אינו יכול להיות אחראי לתוכנו ולנכונותו המדעית והעיתונאית. העומד בפני הצורך לקבל החלטה האם ומתי ומפני מה לחסן את עצמו או את מי שנתון למשמורתו, ייטיב לעשות אם ילמד את הנושא לעומקו ויוועץ במומחים, שכן בסופו של דבר, ההחלטה היא אישית ובאחריותו. חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר), איננו אחראי לכל תוצאה הקשורה עם החלטה על מדיניות החיסונים של אדם כלשהו.