ראשי » בריאות » אתם כאן

עדכון בנוגע לענישה הקולקטיבית של הורים שבחרו שלא לחסן את ילדיהם

  • מאת כותב אורח | 3 באוקטובר 2010
  • 11,299 צפיות | 36 תגובות
עודכן לאחרונה: 8 באפריל 2012

פוסט זה הוא עדכון לידיעה שפרסמנו על כוונת הממשלה להעניש ולקנוס הורים שבחרו שלא לחסן את ילדיהם.

מאת חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים
ברצוננו לעדכן אתכם על השינויים בקיצבאות הילדים מהמוסד לביטוח לאומי למשפחות שילדיהן אינם מחוסנים לפי תכנית החיסונים המומלצת, כפי שנקבע בחוק ההסדרים, 2009.

מה קרה?
במסגרת חוק ההסדרים, 2009, הוגדרו תוספות לקיצבאות הילדים, שינתנו באופן מדורג עד שנת 2013, למשפחות שלהן שניים או יותר ילדים.
בד בבד עם תוספת זו, נקבע כי להוריו של ילד שאיננו מחוסן לפי תכנית החיסונים המומלצת, תופחת קצבת הילדים לפי הנוסחה הבאה:

במשפחה בת שני ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 100 ש"ח.
במשפחה בת שלושה ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 200 ש"ח.
במשפחה בת ארבעה ילדים או יותר, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 300 ש"ח.

חוק זה, אמור להיכנס לתוקף ב 15 בדצמבר, 2010, אולם, נקבע שבתקופת ביניים עד 30 ביוני, 2011, סכום ההפחתה הנ"ל יהיה נמוך במאה ש"ח. כלומר:
במשפחה בת שלושה ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 100 ש"ח.
במשפחה בת ארבעה ילדים או יותר, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 200 ש"ח.

כמו כן, על מנת שחוק זה יופעל, על משרד הבריאות להקים מאגר ממוחשב למעקב אחר התחסנות הילדים.
שר הבריאות רשאי לדחות את מועד תחולת החוק עד ל 1 במרס, 2011, אם, למשל, מאגר ממוחשב זה לא יהיה מוכן בזמן.

לטובת החלת החוק, ילקח בחשבון מצב המחוסנות של הילדים עד שישה חודשים אחורה, לפני תחילת מימוש החוק, והודעה בכתב להורים על מצב מחוסנותו החסר של הילד תישלח לאחר ארבעה חודשים ממועד קבלת חיסון לפי התכנית המומלצת וגילו של הילד.

על החלטה זו, הורה יוכל לערער בכתב בתוך 14 ימים בפני הגורם הממונה על מימוש חוק זה במשרד הבריאות.
ערכאת ערעור גבוהה יותר על החלטתו של הנ"ל הינה בית הדין לעבודה, בתוך 45 ימים מהחלטת הממונה הנ"ל בגין הערעור הראשון (הודעתו אמורה להתקבל אצל ההורים בתוך 30 ימים מהעברתה אליו ע"י ההורים).

מי יפגע מזה?
בחשבון גס:
מאחר ובישראל כשני מיליון ילדים עד גיל 14, מהם כמיליון משפחות, ומהם כ 20% משפחות ערביות, ומאחר ושיעור הכיסוי החיסוני בארץ עומד על 89% באוכלוסיה היהודית לעומת 95% באוכלוסיה הערבית, ניתן להעריך, באופן גס ביותר, שמספר המשפחות שלא יהנו מתוספות הקיצבאות המתוכננות לשנים הקרובות בשל ילדים שאינם מחוסנים עומד על כ 90,000 משפחות יהודיות וכ 10,000 משפחות ערביות – סה"כ כמאה אלף משפחות בישראל.

יש לציין שמספר זה עשוי להיות גבוה יותר, בשל העובדה שצפויים להיכנס לתכנית החיסונים בישראל בשנים הקרובות חיסונים נוספים ובשל העובדה שיותר ויותר הורים מודעים לנושא ולומדים אותו, באופן שרובם בוחר להימנע לפחות מחיסון אחד.
מצד שני, אפשר שמשפחות מסויימות תחלטנה להשלים את תכנית החיסונים לילדיהן, על מנת שלא להיפגע מחוק זה.

מה עושים?
באופן פרטי: מעבירים הודעה זו לכמה שיותר אנשים. להערכתנו, רובה ככולה של קהיליית ההורים שאמורה להיפגע מחוק זה כלל איננה מודעת עדין לקיומו או לחומרתו.

שולחים מכתבים למשרד הבריאות ומוחים על החלטה זו. נקודות שיכולות לעזור לכם:

  • המדינה פוגעת בקצבאות המיועדות לרווחתם של הילדים, בקשת רחבה של הוצאות הנדרשות בגידולו של ילד, לפי רוח חוק קיצבאות הילדים. התניית סיוע זה בהחלטה בעלת אופי רפואי צר – איננה מידתית.
  • המדינה כוללת את כל תכנית החיסונים המומלצת במבחן המחוסנות, למרות שלא כל החיסונים שווים. במיוחד ראוי לציין את חיסון הטטנוס שאיננו בעל אופי אפידמיולוגי (וככזה איננו מגן על כלל האוכלוסיה בהתאם לשיעור הכיסוי החיסוני, לשיטתו של משרד הבריאות), אלא אישי, כמו כל תרופה אחרת.
  • ההחלטה האם לחסן או לא, באיזה מועד ובאילו חיסונים, חוצה שכבות באוכלוסיה, בהם משפחות שעבורן קצבאות הילדים מהווים מקור הכנסה חשוב ביותר לקיומן. הפעלת לחץ כלכלי מעין זה על החלטתם הרפואית שלא להתחסן איננו הוגן, בבחינת לעג לרש, ובסופו של דבר יעמיק את מצוקתן של משפחות אלו.
  • נושא החיסונים שנוי במחלוקת, גם בקרב רופאים וחוקרים, עד כדי ייעוץ פרטני הניתן ע"י רופא כזה או אחר שלא להתחסן בצמוד לתכנית החיסונים המומלצת, בעצה אחת עם ההורה. מדוע שהחלטה זו לא תהיה לגיטימית בעיני משרד הבריאות? מדוע שהורה זה, המקבל החלטה משותפת עם רופאו, יספוג קנס כספי זה?
  • תכנית החיסונים המומלצת שנויה במחלוקת גם בין מדינות. במרבית מדינות אירופה תכנית החיסונים קטנה כמעט במחצית לעומת התכנית הישראלית. ביפן התכנית קטנה ביותר ממחצית התכנית הישראלית. מדוע אם כן להתייחס לתכנית הישראלית המחמירה כאל מקשה אחת וכמנוף לפגיעה כלכלית בעשרות אלפי משפחות?
  • ההפחתה בקצבאות הילדים לא תחול על הורה שלא חיסן אל ילדו בשל סיבה רפואית בלבד, זאת, למרות שבמדינות רבות בארה"ב שגם בהן הותנו הטבות מסויימות (כמו חינוך) בהתחסנות, ישנן סיבות נוספות להקלה, כמו סיבות דתיות ופילוסופיות.

באופן קולקטיבי: אנו שוקלים הגשת בג"ץ בנושא. השאלה המשפטית איננה חד משמעית וישנן דעות לכאן ולכאן באשר לסיכויי ההצלחה של מהלך כזה להביא לביטולה של הגזרה. בנוסף, מדובר בהוצאה כספית לא מבוטלת, מה שהוא כרגע מעל ומעבר ליכולות שלנו כעמותה התנדבותית המתקיימת מתרומות בלבד. אנו נודיעכם בהמשך על החלטתנו בנושא.

בברכת מועדים לשמחה,
מור סגמון, יו"ר חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים

חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר)
054-4316753
hisunim@gmail.com
www.hisunim.com

חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר) הינו ארגון התנדבותי שמטרתו לספק לציבור מידע על חיסונים. המידע המסופק על ידי עמותת "חסון" אינו מהווה יעוץ מקצועי ו"חסון" אינו יכול להיות אחראי לתוכנו ולנכונותו המדעית והעיתונאית. העומד בפני הצורך לקבל החלטה האם ומתי ומפני מה לחסן את עצמו או את מי שנתון למשמורתו, ייטיב לעשות אם ילמד את הנושא לעומקו ויוועץ במומחים, שכן בסופו של דבר, ההחלטה היא אישית ובאחריותו. חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר), איננו אחראי לכל תוצאה הקשורה עם החלטה על מדיניות החיסונים של אדם כלשהו.

כדי לשלוח את הפוסט הזה במייל, או לפרסם אותו בפורום, השתמשו בקישור הזה:
https://www.emetaheret.org.il/?p=4728
רוצים לעזור? יודעים איך לכתוב ולהתנסח?
פרויקט אמת אחרת זקוק לעוד מתנדבים בעזרה בכתיבת כתבות.
אז אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, מדוע שלא תצטרפו לעשייה?
שלחו לנו מייל עכשיו
הירשמו עכשיו בחינם וקבלו עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! »

אהבתם? שתפו עם העולם...
הבהרה: התוכן המוצג באתר הינו למטרות לימוד ועיון בלבד. אין לראות במידע המוצג הנחיה או המלצה מכל סוג שהוא, במיוחד בכל הקשור לבריאותכם. בכל מקרה של החלטה הנוגעת לבריאותכם, שינוי תזונה או כל דבר אחר, התייעצו עם רופא מוסמך. כמו כן, אין לראות את המידע המוצג כאמת מוחלטת, אלא יותר כהצגת דברים מתועדת היטב הנשענת על ראיות והצלבת נתונים. זו אחריותכם כבני אנוש עם ראש על הכתפיים להמשיך ולחקור ורק אז להגיע למסקנות, בהתבסס על כל המידע הקיים.
הגבלת אחריות: אתר פרויקט אמת אחרת אינו אחראי לדיוק, שלמות או יעילות המידע או המוצרים המוצגים באתר. דעות כותבי המאמרים הנן של כותבי המאמרים בלבד. המידע המוצג באתר הנו למטרות של חינוך ובידור בלבד והשימוש במידע הנו באחריות קוראי האתר. אתר פרויקט אמת אחרת ומפעיליו לא ישאו בשום אחריות עקב שימוש במידע המתפרסם באתר.

36 תגובות »

הנחיות לכתיבת תגובות:

1. שמרו על שפה נאותה
2. כתבתם טענה או הבעתם דעה הפוכה? צרפו קישורים למידע נוסף שתומך בדעה שלכם. משפט כגון: "זו סתם תיאוריית קונספירציה מטופשת" איננה תגובה מתאימה.
3. גם אם משהו נראה לכם הזוי, אין זה אומר שהוא לא נכון. בכל פוסט יש קישורים למקורות המידע וקישורים למידע נוסף. קודם קראו אותם, עשו קצת מחקר ואז תכתבו תגובה.
4. כתבו את שמכם וגם את שם המשפחה, או בחרו בכינוי ייחודי, או (הכי טוב) הרשמו באתר, כדי שנוכל לדעת מי כותב את התגובה ולהתייחס בהתאם.
5. אם הנכם מגיבים חדשים או שצירפתם לתגובה שלכם יותר מקישור אחד, המתינו בסבלנות עד שתגובתכם תאושר.
6. חובה לקרוא את תנאי השימוש באתר לפני פרסום תגובה.
7. תגובות שכל מטרתן להשמיץ ו-או לזלזל באתר או במי מגולשיו לא יפורסמו
מנהל הפרוייקט שומר לעצמו את הזכות לערוך תגובות שאינן הולמות ו/או לחסום גולש מלהגיב...

השאירו תגובה

קבלו את התגובות ב RSS

שמרו על כללי פרסום התגובות בבקשה

כדי להוסיף תמונתכם לתגובות הרשמו באתר: Gravatar .

קבלו עדכונים בחינם למייל »

הרשמו בחינם וקבלו עדכונים פעם בשבוע על ידיעות חדשות מהאתר. תמיד תוכלו להסיר את כתובתכם בקלות ואנו מתחייבים לא למסור לגורם שלישי את המייל.
  • רגע אחד...
אמת אחרת בפייסבוק
 
כבר עשית לנו לייק בפייסבוק?

בעזרתכם נוכל להגיע ליותר אנשים עם המידע...

אל תציג הודעה זו שנית