- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

מדענים טוענים עכשיו שריטאלין משפר יכולות מוחיות

על-פי מחקר חדש [1], קבוצת מדענים טוענת שריטאלין
משפר יכולות למידה.
צריך לבדוק אם המדענים הללו לא היו על ריטאלין כשהם ערכו את המחקרים.