- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

ניסוי בשטיפת מוח פשוטה – לחץ חברתי גורם לעיוות השיפוטיות

במה אתם תאמינו?
במה שאתם רואים, או במה שאנשים אחרים אומרים לכם?

בניסוי המעניין הזה הוכיחו את השפעתו של הלחץ החברתי
על כנותו של האדם ביחס למה עיניו רואות.

האם בגלל זה כ"כ קשה לאנשים לראות את מה שמובן מאליו בעינינו?