- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

חבר וועדה המאשרת חיסונים ורופא קיבל לפחות 30 מיליון דולר מחברת תרופות, יצרנית החיסון

פול אופיט, רופא בבית החולים לילדים בפילדלפיה הרוויח לפחות 29 מיליון דולר מתוך רווחי מכירות החיסונים של בית החולים שבו הוא עובד שהסתכמו ברווח של 182 מיליון דולר.

בית החולים הרוויח את הסכום על תמלוגים כלל עולמיים מחיסון הרוטה [1].

הסכום שאותו הרופא ירוויח יגיע ככל הנראה עד ל-46 מיליון דולר.
אופיט סירב לומר מהו הסכום המדוייק שיקבל מחברת מרק [2], יצרנית החיסון.

הסכום העצום שאותו הרופא ירוויח מעלה שאלות בנוגע לשימוש שעשה מר אופיט במעמדו כחבר הוועדה לאישור חיסונים של הממשל האמריקני.
למעשה, כחבר וועדה היתה לו הסמכות לאשר חיסונים או לפסול אותם והדאגה היא שהצבעה בעד הפצת חיסון הרוטה לא היתה אובייקטיבית ושסכום הכסף שיקבל מחברת מרק, יצרנית החיסון, מעלה ספקות בנודע ליושרו ולתהליך קבלת ההחלטות כולו.

הסכום שמר אופיט יקבל הוא תמלוגים על חלקו בפטנט של חיסון הרוטה של חברת מרק.
האינטרס של הרופא וחבר הוועדה הוא שהחיסון יצליח מבחינה מסחרית וככל שהרווח ממכירות החיסון יגדל, כך יגדל חלקו.

השוק של חיסוני החובה לילדים מושפע במידה מכרעת מהחלטות הוועדה לאישור חיסונים (ACIP), ובין השנים 1998 עד ל-2003, מר אופיט היה חבר וועדה זו.

מקור: Marcola [3]