- פרויקט אמת אחרת - https://www.emetaheret.org.il -

The Illuminati – האילומינאטי

האילומינאטי – Illuminati הוא ארגון חשאי כלל עולמי שבו חברים אנשים בעמדות מפתח ממשלתיות, כלכליות וחברתיות ושמטרתו הכוללת היא שליטה מוחלטת על אזרחי העולם ומקורותיו.
קיימים אינספור סרטים וספרים בהם מידע רב ומוכח על קיומו של הארגון ומטרותיו.
דוגמאות אלו הן רק כמה משלל הסרטים והספרים בנושא.