- פרויקט אמת אחרת - http://www.emetaheret.org.il -

השפעה מסרטנת של קרינה סלולרית – פריצות דרך במחקר

קבוצת מחקר בראשות Hardell חקרה קשר בין שלושה סוגים של סרטני ראש ובין השימוש בסלולארי. התוצאות היו מאוד ברורות. עבור שניים משלושת סוגי הסרטן שנבדקו, שימוש בסלולארי במשך תקופה ארוכה מעלה את מספר מקרי הסרטן, למשל בערך פי 2 עד פי 3 אחרי 20 שנה. סוג הסרטן השלישי שנבדק לא מושפע כמעט ע"י קרינת הרדיו הנפלטת מהסלולארי.

פריצת הדרך היא בכך שהתוצאות לגבי הסרטן השלישי מאשרות באופן חזק מאוד את נכונות התוצאות, ז"א המחקר לא מזהה סרטן אפה שהוא לא קיים. נסביר זאת בסעיפים הבאים.

הקושי להוכיח את ההשפעה המסרטנת של קרינת רדיו

ההשפעה המסרטנת של קרינת רדיו ומכ"ם הודגמה כבר מזמן בניסויים ברורים ומדויקים על חולדות, השפעה חזקה של הקרינה מודגמת במחקרים מגוונים על תאים אנושיים במבחנות ומחקרים על בני אדם הראו את ההשפעה המסרטנת של השימוש בסלולארי ע"י איסוף נתונים על מספר רב של משתמשים וחולים. התוצאות תקפות סטטיסטית. אז למה ההשפעה המסרטנת הוגדרה בעבר כאפשרית ולא כוודאית?

תעשיית הסלולאר נמנעת מלספק נתוני קרינה אישיים של משתמשים למרות שקל להפיקם. כל מכשיר סלולארי יודע בדיוק כמה קרינה הוא משדר בכל זמן והאם המשתמש מגן על עצמו ע"י שימוש בדיבורית או ברמקול או לא. אפליקציות כאלה קיימות אבל לא מופצות באופן המוני ע"י התעשייה. לכן אומדן החשיפה נעשה ע"י ראיונות עם בני אדם. ז"א החוקרים נאלצים לשאול אנשים בריאים ואנשים שחלו בסרטן שאלות כמו: כמה שנים אתה משתמש בסלולארי? כמה דקות ביום השתמשת בזה בעשר השנים האחרונות? האם בשנים אלה המכשיר היה בדרך כלל צמוד לראש או שהייתה לך דיבורית?

קיימת אפשרות עקרונית שאדם שחלה בסרטן ראש ומודע לכך שהשימוש בסלולארי הוא סיבה אפשרית לכך יעריך כי השתמש בסלולארי יותר מאשר אדם בריא. עורכי המחקרים הקודמים היו מודעים היטב לאפשרות זו ופעלו לבטל את השפעתה ע"י התאמת האופן בו נעשו הראיונות, ע"י ניתוח סטטיסטי מרכב וע"י מחקרי עזר שבדקו את ההשפעה של הידיעה שאדם חלה בסרטן ראש על השחזור שלו את אופן השימוש בסלולארי. למרות זאת נשאר ספק מסוים כי הטיפול המדעי היה כה מרכב עד שרק טובי האפידמיולוגים היו מסוגלים לבחון את דיוקו.

התוצאות האחרונות המראות עליה ברורה בשני סוגים של גידולים בראש וחוסר השפעה על גידול הראש השלישי מוכיחות באופן המתאים לתפיסה האנושית הרגילה שתוצאות המחקר הן אמינות. אילו העלייה המזוהה במקרי הסרטן כתוצאה מהשימוש בסלולארי הייתה נגרמת ע"י בעיות בניתוח המחקרי, כל שלושת סוגי הגידולים היו מתגלים כקשורים לסלולארי בערך באותה המידה.

ומה קורה בצה"ל

בדומה לתעשיית הסלולר, גם צה"ל אינו מוסר לחוקרי הסרטן את נתוני החשיפה האישיים של חיילים מקרינת רדיו ומכ"ם. אפילו חיילים ששירתו שירות ארוך ביחידות המפעילות ציוד קורן וחלו בסרטן מתקשים מאוד לקבל נתונים על קרינה אליה הם נחשפו במהלך שירותם. על כן מחקר על חיילים שחלו בסרטן עקב חשיפה לקרינת רדיו ומכ"ם מתבסס גם הוא על שיחות עם הנפגעים לצורך הערכת החשיפה. החיילים שנפגעו כמובן גם לא יכולים למסור פרטים על המערכות שהפעילו.

 גם בנושא זה הייתה פריצת דרך, מחקר שנעשה בעיקר על צה"ל מצא כי חיילים שחלו בסרטן והיו חשופים לקרינת רדיו ומכ"ם קיבלו סוגי סרטן בעלי מאפיינים השונים מאוד מהטיפוסי לאוכלוסייה הכללית. זה מעלה חשד כבד לכך שהסרטן בקרבם נגרם ע"י הקרינה.

נזכיר שהחשיפה לקרינת רדיו ומכ"ם בצהל, בתפקידים מסוימים, גבוהה הרבה יותר מאשר זו של המשתמש בטלפון סלולארי ולכן הסיכון האישי לגביהם הוא גבוה מאוד. צה"ל מתרכז בהגנה משפטית נגד החיילים שנפגעו ומבקשים הכרה וטיפול במקום לפעול להקטנת מספר הנפגעים הגדול מידי.

פרטים של המאמרים הקשורים לכתבה:

Lennart Hardell, Michael Carlberg, Fredrik Söderqvist, Kjell Hansson Mild: "Case-control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use", International Journal of Oncology 2013 http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111 [1]

Chou CK et al.: "Long-term, low level microwave irradiation of rats" Bioelectromagnetics 1992, http://www.www.stopumts.nl/pdf/Chou-Guy_Rats_Bioelectro%20magaetics-1992.pdf [2]

Stein Y., Levy-Nativ O., Richter E.D., "A sentinel case series of cancer patients with occupational exposures to electro-magnetic non-ionizing radiation and other agents", Eur. J. Oncol. – Vol. 16 – N. 1 – March 2011  http://www.emf-portal.de/viewer.php?aid=19536&l=e [3]

הסבר התוצאות בעיתון הארץ:

http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1374591 [4]

Peleg M., "Report on a cancer cluster in an antenna ranges facility", IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronics Systems (COMCAS), 9-11 Nov. 2009, Tel Aviv. DOI 10.1109/COMCAS.2009.5386048 [5]

http://citizensforsafetechnology.org/uploads/scribd/Cancer_cluster_final_with_copyright_notice.pdf

המאמר: "השפעה מסרטנת של קרינת רדיו – פריצות דרך במחקר" נכתב על-ידי מיכאל פלג, מהנדס תקשורת רדיו