- פרויקט אמת אחרת - http://www.emetaheret.org.il -

בג"ץ סוגר עתירת ההפלרה – חצי ניצחון וחיוב המדינה בהוצאות משפט

כמעט שנה לאחר שהוגשה עתירה היסטורית לבג"ץ [1] נגד מדינת ישראל ובה דרישה להפסיק לאלתר הוספת חומצה פלואורסיליצית למי השתיה של האזרחים, שופט בג"ץ מחליט לסגור את העתירה מהנימוק שהיא מיצתה את עצמה.

כזכור, הטיעון העיקרי שנכתב בעתירה היה שהכנסת חומצה פלואורסיליצית הינה עבירה על חוקי זכויות החולה שקובעים במפורש שאין לחייב אדם לקבל טיפול רפואי שאינו רוצה בו.

הוספת חומר שנועד לטיפול בעששת השיניים נופל בדיוק תחת הגדרת תרופה ולכן המדינה עוברת על החוק כאשר היא מוסיפה את החומר למי השתיה.

לאזרחים אין שום דרך, חוץ מקניית סננים יקרים מאוד, להיפטר מהחומר שמחקרים רבים הראו שהוא מסוכן ביותר לבריאות ושיש עדויות שהוא גורם למחלות קשות כגון סרטן ופגיעה בבלוטת התריס.

במדינות רבות בעולם הפסיקו להוסיף את החומר למים ורק בשתי מדינות בעולם קיימת חובת הפלרה בחוק – ישראל ואירלנד.

לאחר הגשת הבג"ץ על-ידי עמותת איזון חוזר המדינה התמהמה חודשים ארוכים בהגשת תגובה.

לאחר 5 בקשות דחייה הוגשה התשובה ובה נכתב ששרת הבריאות החדשה, הגברת יעל גרמן, החליטה לשנות את תקנות המים [2] ולקבוע שבתוך שנה מפרסום התקנות תבוטל החובה להפליר.
המדינה טענה שמאחר והעתירה ביקשה בדיוק את זה, דינה להימחק.

המדינה זרעה חול בעיני בית המשפט והציגה את התקנה החדשה ככזו שלמעשה תביא לכך שלא יוסיפו יותר חומצה מסוכנת למים, אך האמת היא שמדובר בשנה נוספת של הרעלת האזרחים, שנה שלאחריה אף אחד לא יודע אם ההפלרה תבוטל או לא.

עורכי הדין של עמות איזון חוזר הציגו מצדם טענות קשות נגד משרד הבריאות וכן דרישה שבית המשפט הגבוה יכריע לאלתר שדין ההפלרה להיפסק. לא בעוד שנה, היום.

במקביל להצגת מצג שווא בבית המשפט בנוגע לסיום ההפלרה, המשיכו נציגי משרד הבריאות לנסות לשכנע את השרה גרמן להמשיך עם ההפלרה. יחצ"ני המשרד שלחו כתבות לכלי התקשורת ובהם ניסיון לשנות את דעת הקהל שהלכה והתעצבה נגד ההפלרה, בעיקר בזכות עבודתה של עמותת איזון חוזר.

הויכוח בין מתנגדי ההפלרה לתומכי ההפלרה הלך והתעצם.

היום, כאמור, הודיע בג"ץ שדינה של העתירה להימחק.

להלן הסעיפים הרלוונטיים בתשובת בית המשפט:

(3) רשמנו לפנינו את התחייבות המדינה כי בתוך שנה תופסק הפרקטיקה של הוספת פלואוריד למי השתייה. נוכח ביטולן של התקנות המקוריות והעובדה כי תקנה 20 לתקנות החדשות תפוג בתוך שנה, ומאחר שלא העותרים ולא המשיבים להפלרת המים, הרי שהעתירה מיצתה את עצמה ודינה להימחק. בשולי הדברים, יצוין כי לכאורה הדרך שבה נוסחו התקנות החדשות אינה מיטבית מן ההיבט של בהירות הדין – משהחליטו המשיבים להפסיק את הפלרת המים היה ראוי לקבוע את הכלל של אי-הפלרה כהסדר עיקרי, ואת המשך ההפלרה כהוראת מעבר לתקופת ביניים ולא כפי שנעשה.
(4)"העתירה נמחקת. בנסיבות העניין בשים לב למחלוקת העתירה שנסבה על שאלת מדיניות ולכך שההחלטה של שינוי המדיניות התקבלה קודם לדיון העתירה. ישאו המשיבים בהוצאות העותרים…(כמובן שזה לא מתקרב להוצאה אבל שזה יהיו הצרות שלנו)

בית המשפט לא חסך שבטו ואמר שהדרך שבה נוסחו התקנות החדשות "אינה מיטבית" ואינה בהירה.
זו דרך עדינה לומר שלמעשה התקנות משאירות מרווח פעולה נוח למשרד הבריאות להמשיך עם ההפלרה עד אין קץ דרך לחץ על הרשויות האזוריות.

למרות זאת, החדשות הטובות הן שבית המשפט כתב במפורש "רשמנו לפנינו את התחייבות המדינה כי בתוך שנה תופסק הפרקטיקה של הוספת פלואוריד למי השתייה." דבר שאולי מניח יסודות משפטיים טובים למקרה שהמדינה תמשיך עם ההפלרה ולא תפסיק אותה בעוד שנה.

בנוסף, המדינה חויבה לשלם הוצאות משפט למגישי העתירה.

עמותת איזון חוזר החליטה להמשיך להיאבק לביטול מיידי של ההפלרה בזירות שאינן משפטיות כרגע.

יעקב גורמן, מנכ"ל העמותה, אופטימי.

לדבריו הגשת הבג"ץ והפסיקה הציבו את נושא ההפלרה על סדר היום הציבורי והפסיקה דנן יש בה גם נקודות חיוביות.

להלן תגובת עמותת איזון חוזר למהלך של בג"ץ:

יצאנו למאבק כנגד ההפלרה ולתהליך הגשת הבג"ץ מתוך מחוייבות ונחישות לשנות את המציאות.
במהלך השנה האחרונה, לצד העיכוב ומשיכת הזמן מצדם- אכן השתנו הדברים במשרד הבריאות.
שרת הבריאות יעל גרמן הניחה את סוגיית ההפלרה על שולחן סדר היום של המשרד כאחד הדברים הראשונים עם הכנסה לתפקיד, עמדתה כי יש להביא סוף לפרקטיקת ההפלרה הובילה לחתימתה, בניגוד לעמדת בכירי המשרד יש לציין, על תקנות המים החדשות.
אנו מצרים על כך שבית המשפט בחר שלא להוציא צו משפטי הפוסק על ביטול ההפלרה לאלתר, שכן התקנות החדשות מאפשרות את המשך ההפלרה עד אוגוסט 2014.
עם זאת לא נעלם מעינינו המסר הברור של שופטי בג"ץ אל ראשי מערכת הבריאות- שימו לב, בעוד שנה מהיום מתבטלת הפרקטיקה של ההפלרה והעיניים של אזרחי המדינה כמו גם של ביהמ"ש צופות עליכם ועל פועלכם.
ועוד הם מוסיפים נימה של ביקורת שראוי היה לנסח את ביטול ההפלרה בצורה חד משמעית ובהירה יותר ולא להשאיר חורים וסדקים אפורים ביחס אליה.
אנו מעריכים את התמיכה של בג"ץ במהלך שהובלנו, אשר מתבטאת גם בפסיקה כי על המשיבים לשלם את הוצאות המשפט.­­ היטיבה להגדיר השופטת ד' ברק- ארז את מהות הטענה שלנו כלפי מדיניות ההפלרה- "העותרים הצביעו על הסכנות הגלומות במדיניות זו וטענו כי על התפיסה שעליה הושתתו התקנות המקוריות אבד הכלח והיא אינה מקובלת עוד."
ובאשר להמשך פעולותינו בנושא, יש כר נרחב של פעולות שביכולתנו לעשות כדי להקדים את מועד סיום ההפלרה, ולא להמתין בחיבוק ידיים במשך השנה הקרובה. נמשיך לעדכן ולשתף את הציבור.
תודתנו נתונה לכל העוסקים במלאכה- משרד עורכי דין דן אשכנזי, לדן, דיקלה ברנס וכל עורכי הדין, לאהוד לשם, ד"ר אריה אבני שתרמו לחוות הדעת המקצועיות של העתירה.
תודה לכל הפעילים שתמכו בעתירה זו בדרכים שונות ונותנים יד למאבק הצודק שלנו להפסקת ההפלרה.