- פרויקט אמת אחרת - http://www.emetaheret.org.il -

קנדה: 10 שנים בכלא למפגינים שיסתירו את פניהם

חוק חדש שנכנס לתוקף בקנדה אוסר על מפגינים באסיפות לא מאושרות ללבוש מסיכה שמסתירה את פניהם או את זהותם.
העונש על עבירת הסתרת הזהות בהפגנות לא מאושרות על-ידי הממשלה – 10 שנים בכלא.

הפגנה לא חוקית בקנדה היא על פי הגדרתה: "כל אסיפה של יותר משניים או שלושה אנשים שמפריעים לסדר הציבורי או שגורמים לאחרים להפריע לסדר הציבורי"

מקור: StoryLeak [1]