- פרויקט אמת אחרת - http://www.emetaheret.org.il -

אג'נדה 21 – שליטה גלובלית או דאגה לסביבה?

תוכנית אג'נדה 21 – שליטה גלובלית במסווה של דאגה לאיכות הסביבה?

אג'נדה 21 נחשפה במלואה בועידת ריו ב-1992 והיא מתוארת ע"י האו"ם וגופים רשמיים אחרים בעולם
כ-"סדר היום העולמי לקראת המאה ה-21". התוכנית נמצאת כבר היום בשלבים מעשיים.

במרכז התוכנית, שאת הנוסח המלא שלה ניתן לקרוא באתר האו"ם [1], מוצבת השמירה על הסביבה דרך תוכניות שונות ורדיקליות שסופם ליצור למעשה ארגון מחדש של החברה האנושית והגדרת יחסיה עם הטבע מחדש.

הרבה ממדינות העולם, וגם ארצנו הקטנטונת, כבר חתמו על הסכמים ליישום של אג'נדה 21.

אז מה הבעיה?

לכאורה ועל פניו התוכנית הזו נשמעת בדיוק כמו מה שהעולם זקוק לו כעת. שמירה על איכות הסביבה, צמצום הזיהום, והשקעת הון עצום כדי "להחזיר את הגלגל אחורה" ולשקם את הכדור.

אך לפי המתנגדים לתוכנית (ויש כאלו הרבה) אג'נדה 21 תביא למעשה ליצירת חברה סוציו-פאשיסטית שבה החלטות הקשורות לאיכות הסביבה, צרכנות, תזונה, בריאות, איכות חיים וזכויות פרט יקבעו בצורה גלובלית ע"י מספר מאוד מצומצם של אנשים.

המתנגדים לתוכנית מזהירים שלמרות שהמטרה נשמעת כחיובית, קרי שמירה על איכות הסביבה והטבע, יישומה תביא למעשה ליצירת חברה נשלטת שבה לא תהיה למעשה משמעות לרצון חופשי.

לפי אחת מההצעות למשל, מרכזי אוכלוסיה יהיו במגה ערים, אנשים לא יורשו לגור בפרברים או בטבע אלא רק בדירות עירוניות.

התוכנית מעודדת הגבלה ממשלתית משמעותית על תנועה, רכוש פרטי, צרכנות והבאת ילדים לעולם.

יש לשער שההגבלות הללו לא יחולו על מנהיגי התוכנית, אלה שיעמדו בראש הפירמידה…

זכרו את ההיסטוריה

בהתחלה היתה "המלחמה הקרה" – עשרות אלפי אנשים נחשדו בשיתוף פעולה עם הקומוניזם / האויב, נכלאו, עונו ואף נרצחו ע"י הממשלה או שליחיה.
זכויות הפרט צומצמו וחירותיו נשללו.
הציבור הואכל בתעמולה ממשלתית ולכן שתק.

לאחר מכן הומצא אויב חדש: "המלחמה בטרור" – מיליוני אנשים נפלו ונופלים עדיין קורבן, נכלאים, מעונים ונרצחים ע"י הממשלה ושליחיה.

זכויות פרט רבות צומצמו ונשללו, החירות לחשוב או לבקר את מעשי הממשלה מותקפת באופן תדיר על ידי אותה ממשלה.
הציבור הואכל ומואכל בתעמולה ממשלתית ולכן שותק בעוד זכויותיו נלקחות ממנו ומועברות לתאגידים ולטייקונים מקורבי הממשלה.

ועכשיו, אויב חדש. האדם עצמו. התחממות גלובלית. פיצוץ אוכלוסין.
ובגלל שכולנו אוהבים את הסביבה והחיות, קל מאוד לשכנע אותנו שחייבים לצמצם עוד את הזכויות שלנו, לקחת מאיתנו עוד חירויות כי המטרה עכשיו חשובה: "השמירה על איכות הסביבה".

אבל שימו לב.
הפושעים האמיתיים, אלא שבאמת אחראים על הרס הסביבה, יצירת מלחמות, הגדלת הפערים, העוני, הרעב, המחלות – הם לא נשפטים. הם לא נענשים.

מדוע?
כי אלו אותם אנשים בדיוק שמביאים לכם את הפתרון החדש והנוצץ.

דלת מסתובבת לפנים.

אותם האנשים שמספרים לנו על הבעיה ומציעים את הפתרון יצרו את הבסיס.

זה משחק פסיכולוגי ישן נושן שנקרא: בעיה, פתרון, תגובה.

והפרס הוא שליטה וכוח אבסולוטי.

אז הנה הטיעונים של אלו שמזהירים אותנו מהיישום של אג'נדה 21.
אני אשאיר לכם את גיבוש המסקנות…

אן ברסינגטון, פוליטיקאית אוסטרלית חושפת את המקור לאג'נדה 21 – מועדון רומא

סרטון שמסכם מספר נקודות באג'נדה 21:

סרט ארוך ומסכם על נושא אג'נדה 21:

מסמך שמסכם את תוכנית אג'נדה 21 והסיכון שהיא מציבה לחירות וזכויות הפרט (קישור [2])

דיון בפורום אמת אחרת. [3]

אם יש לכם מקורות מידע טובים נוספים בנוגע לאג'נדה 21, אנא כתבו לי בתגובות ואני אוסיף אותם.