- פרויקט אמת אחרת - http://www.emetaheret.org.il -

חיפוש יותר מעודכן ואמין

הוספנו אפשרות לחיפוש באתר בעזרת מנוע החיפוש של גוגל.
התוספת הזו מאפשרת עכשיו לחפש באתר פרויקט אמת אחרת
בצורה הרבה יותר יעילה וחכמה, ולהגיע למה שאתם מחפשים.