- פרויקט אמת אחרת - http://www.emetaheret.org.il -

ממשלת כיבוי שרפות

על אף התדהמה שמעוררת בנו השרפה הנוכחית, ועל אף חוסר האונים אל מול הניסיונות הנואשים לכבות אותה, יש לציין כי אין שלטון מיומן יותר בכיבוי שרפות מאשר שלטון ארצנו.

מאמר מאת שרון בנרף

מדיניות של כיבוי שרפות היא מדיניות שמאפיינת את ממשלותינו בשנים האחרונות, אם לא בעשורים האחרונים.
רעיעות תקופת הממשלה בארץ, הנפילות והבחירות המרובות, יצרו דינאמיקה של מדיניות כיבוי שרפות, בה אף הרכב קואליציה לא מוכן לקחת אחריות אמיתית ולהוביל תהליכי עומק, מחשש שלא יהיה זה הוא שיזכה לקצור את הקרדיטים לאחר מכן.

כאשר הכנרת מתרוקנת ואף ממשלה לא מוכנה להיכנס לתהליך ארוך של התפלת מים, ותחת זה משקיעה תקציבי עתק במסע הפחדה- זוהי מדיניות של כיבוי שרפות.

כאשר זרעי השנאה בינינו לבין שכנינו גדלים בקצב "חנות קטנה ומטריפה", ובמקום להשקיע בתהליך עומק של חינוך הנוער בשני העמים, נוגסים בתקציבו לטובת הביטחון- זוהי מדיניות של כיבוי שרפות.

כאשר שירותי הכבאות נאנקים תחת מצוקה כלכלית ושוב ושוב זוכים לתגובה שאינה נבדלת במהותה מלעשות "נודניק" בשעון המעורר- זוהי מדיניות של כיבוי שרפות.

שושלות סין העתיקות האמינו במושג הקרוי "מנדט השמיים", לפיו השמיים – איתני הטבע- מגיבים ביחס ישיר לאופן בו הם מרוצים או אינם מרוצים מניהול הקיסר את העם. איני באה להפנות כאן אצבע מאשימה לביבי, מאחר והטריוויאלי אינו מעניינן אותי כרגע. מה שמעניין אותי הוא שנתבונן בעצמנו. כחברה. כעם. השרפה מאירה לנו באופן הבוטה ביותר את ההפרדות הכוזבות שאנו עושים בינינו לבין האחר ומזכירה לנו שהטבע מוריד (או ממאן להוריד) את אותו הגשם על כולנו.

אנחנו סוחרים בבני אדם ומגדלים כאן מעמד שלם של עבדים שייבאנו מהמזרח.
אנחנו בזים לנשים ומפנים עורף מול כל קול אמיץ שמעז לחשוף פגיעה מינית ציבורית.
אנחנו כובשים עם אחר ומונעים ממנו זכויות הומניטאריות.
אנחנו מביאים במו ידינו לקיצה של הדמוקרטיה בשם החוסן הלאומי.
אנחנו חומסים את הטבע ומפקירים אותו לידיהם החמדניות של בעלי ההון.

התבלבלנו בפרשנות שלנו ל"עם סגולה", שכחנו שמדובר בחובה ולא בזכות. אנחנו לובשים על עצמינו קטגוריות המרימות אותנו ומנמיכות את כל הברואים האחרים סביב לנו. מתנשאים על עמים אחרים ושוכחים את רות המואבייה. מקפחים זכויות אדם ושוכחים כי גרים היינו בארץ מצריים. עושקים את הטבע ושוכחים את האיסור לעקור נטוע. זה לא שאנחנו יורקים לבאר ממנה אנו שותים, אנחנו פשוט בונים עליה קניון.

יהא הגורם הסיבתי הרשמי לשריפה אשר יהא, לו היה נעשה על זה סרט היינו צריכים לקרוא לו "נקמת הכנרת". אם נסתכל על הבית שלנו ממבט על- יש כאן אמירה של זמן, של מקום ושל חברה. השרפה פגעה בנו בשנה הכי צחיחה, במקום הכי רגיש כימיקלית וגבתה אובדנות מכל גווני החברה. מבלי להעמיד סלקטור בכניסה. יש כאן תזכורת, מכאיבה ביותר, שלכולנו אותו מקור. אנחנו, השכנים שלנו, העובדים שלנו, הימות שלנו והאורנים שלנו. כולנו יצירות של אותה בריאה. וככל שנמשיך לחוות את עצמנו כנפרדים לטבע במקום כחלק מהטבע, ולתפוס את המציאות במושגים של אינטרסים של "אני", נחריף את האופן בו אנו מאמללים את עצמנו.

נוהגים לצטט את רבי נחמן מברסלב באומרו "כששואלים אדם מה שלומו, והוא עונה 'רע' אומר לו הבורא: 'זה רע בעיניך?! אראה לך מה זה רע!' אבל אם עונה 'טוב' אומר לו הבורא: 'זה טוב בעיניך?! אראה לך מה זה טוב!' . אם נמשיך להתנהל במדיניות שמתחמקת מתהליכי עומק ורוח, וממשיכה בנוהל כיבוי שרפות שמקורו בתפיסה "באים עלינו לכלותינו", נראה לי שאין ציטוט טוב מזה לחזות את העתיד לבוא.

יש בנו ניצוץ שטרם כבה. ניצוץ של אהבה, של סולידריות, של רוחב לב. בואו ניקח את האתגר ונרחיב את הניצוץ בלב במקום ללבות את השרפות שבחוץ. בואו באמת נרים את הכפפה של "ואהבת לרעך כמוך". בואו ננהג במשאבי הטבע שלנו באותה עדינות בה היינו נוהגים בילדינו. בואו ננהג בשכנינו באותו רוחב לב בו שכינינו האחרים הושיטו לנו עזרה היום. בואו נכניס לחנוכה הזה גם קצת יום כיפור, כדי שנצא עם אור גדול באמת.