ראשי » בריאות » אתם כאן

עדכון בנוגע לענישה הקולקטיבית של הורים שבחרו שלא לחסן את ילדיהם

 • מאת כותב אורח | 3 באוקטובר 2010
 • 2,908 צפיות | 36 תגובות
עודכן לאחרונה: 8 באפריל 2012

פוסט זה הוא עדכון לידיעה שפרסמנו על כוונת הממשלה להעניש ולקנוס הורים שבחרו שלא לחסן את ילדיהם.

מאת חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים
ברצוננו לעדכן אתכם על השינויים בקיצבאות הילדים מהמוסד לביטוח לאומי למשפחות שילדיהן אינם מחוסנים לפי תכנית החיסונים המומלצת, כפי שנקבע בחוק ההסדרים, 2009.

מה קרה?
במסגרת חוק ההסדרים, 2009, הוגדרו תוספות לקיצבאות הילדים, שינתנו באופן מדורג עד שנת 2013, למשפחות שלהן שניים או יותר ילדים.
בד בבד עם תוספת זו, נקבע כי להוריו של ילד שאיננו מחוסן לפי תכנית החיסונים המומלצת, תופחת קצבת הילדים לפי הנוסחה הבאה:

במשפחה בת שני ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 100 ש"ח.
במשפחה בת שלושה ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 200 ש"ח.
במשפחה בת ארבעה ילדים או יותר, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 300 ש"ח.

חוק זה, אמור להיכנס לתוקף ב 15 בדצמבר, 2010, אולם, נקבע שבתקופת ביניים עד 30 ביוני, 2011, סכום ההפחתה הנ"ל יהיה נמוך במאה ש"ח. כלומר:
במשפחה בת שלושה ילדים, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 100 ש"ח.
במשפחה בת ארבעה ילדים או יותר, אשר בה ילד שאינו מחוסן לפי התכנית המומלצת, סכום ההפחתה החודשי יעמוד על 200 ש"ח.

כמו כן, על מנת שחוק זה יופעל, על משרד הבריאות להקים מאגר ממוחשב למעקב אחר התחסנות הילדים.
שר הבריאות רשאי לדחות את מועד תחולת החוק עד ל 1 במרס, 2011, אם, למשל, מאגר ממוחשב זה לא יהיה מוכן בזמן.

לטובת החלת החוק, ילקח בחשבון מצב המחוסנות של הילדים עד שישה חודשים אחורה, לפני תחילת מימוש החוק, והודעה בכתב להורים על מצב מחוסנותו החסר של הילד תישלח לאחר ארבעה חודשים ממועד קבלת חיסון לפי התכנית המומלצת וגילו של הילד.

על החלטה זו, הורה יוכל לערער בכתב בתוך 14 ימים בפני הגורם הממונה על מימוש חוק זה במשרד הבריאות.
ערכאת ערעור גבוהה יותר על החלטתו של הנ"ל הינה בית הדין לעבודה, בתוך 45 ימים מהחלטת הממונה הנ"ל בגין הערעור הראשון (הודעתו אמורה להתקבל אצל ההורים בתוך 30 ימים מהעברתה אליו ע"י ההורים).

מי יפגע מזה?
בחשבון גס:
מאחר ובישראל כשני מיליון ילדים עד גיל 14, מהם כמיליון משפחות, ומהם כ 20% משפחות ערביות, ומאחר ושיעור הכיסוי החיסוני בארץ עומד על 89% באוכלוסיה היהודית לעומת 95% באוכלוסיה הערבית, ניתן להעריך, באופן גס ביותר, שמספר המשפחות שלא יהנו מתוספות הקיצבאות המתוכננות לשנים הקרובות בשל ילדים שאינם מחוסנים עומד על כ 90,000 משפחות יהודיות וכ 10,000 משפחות ערביות – סה"כ כמאה אלף משפחות בישראל.

יש לציין שמספר זה עשוי להיות גבוה יותר, בשל העובדה שצפויים להיכנס לתכנית החיסונים בישראל בשנים הקרובות חיסונים נוספים ובשל העובדה שיותר ויותר הורים מודעים לנושא ולומדים אותו, באופן שרובם בוחר להימנע לפחות מחיסון אחד.
מצד שני, אפשר שמשפחות מסויימות תחלטנה להשלים את תכנית החיסונים לילדיהן, על מנת שלא להיפגע מחוק זה.

מה עושים?
באופן פרטי: מעבירים הודעה זו לכמה שיותר אנשים. להערכתנו, רובה ככולה של קהיליית ההורים שאמורה להיפגע מחוק זה כלל איננה מודעת עדין לקיומו או לחומרתו.

שולחים מכתבים למשרד הבריאות ומוחים על החלטה זו. נקודות שיכולות לעזור לכם:

 • המדינה פוגעת בקצבאות המיועדות לרווחתם של הילדים, בקשת רחבה של הוצאות הנדרשות בגידולו של ילד, לפי רוח חוק קיצבאות הילדים. התניית סיוע זה בהחלטה בעלת אופי רפואי צר – איננה מידתית.
 • המדינה כוללת את כל תכנית החיסונים המומלצת במבחן המחוסנות, למרות שלא כל החיסונים שווים. במיוחד ראוי לציין את חיסון הטטנוס שאיננו בעל אופי אפידמיולוגי (וככזה איננו מגן על כלל האוכלוסיה בהתאם לשיעור הכיסוי החיסוני, לשיטתו של משרד הבריאות), אלא אישי, כמו כל תרופה אחרת.
 • ההחלטה האם לחסן או לא, באיזה מועד ובאילו חיסונים, חוצה שכבות באוכלוסיה, בהם משפחות שעבורן קצבאות הילדים מהווים מקור הכנסה חשוב ביותר לקיומן. הפעלת לחץ כלכלי מעין זה על החלטתם הרפואית שלא להתחסן איננו הוגן, בבחינת לעג לרש, ובסופו של דבר יעמיק את מצוקתן של משפחות אלו.
 • נושא החיסונים שנוי במחלוקת, גם בקרב רופאים וחוקרים, עד כדי ייעוץ פרטני הניתן ע"י רופא כזה או אחר שלא להתחסן בצמוד לתכנית החיסונים המומלצת, בעצה אחת עם ההורה. מדוע שהחלטה זו לא תהיה לגיטימית בעיני משרד הבריאות? מדוע שהורה זה, המקבל החלטה משותפת עם רופאו, יספוג קנס כספי זה?
 • תכנית החיסונים המומלצת שנויה במחלוקת גם בין מדינות. במרבית מדינות אירופה תכנית החיסונים קטנה כמעט במחצית לעומת התכנית הישראלית. ביפן התכנית קטנה ביותר ממחצית התכנית הישראלית. מדוע אם כן להתייחס לתכנית הישראלית המחמירה כאל מקשה אחת וכמנוף לפגיעה כלכלית בעשרות אלפי משפחות?
 • ההפחתה בקצבאות הילדים לא תחול על הורה שלא חיסן אל ילדו בשל סיבה רפואית בלבד, זאת, למרות שבמדינות רבות בארה"ב שגם בהן הותנו הטבות מסויימות (כמו חינוך) בהתחסנות, ישנן סיבות נוספות להקלה, כמו סיבות דתיות ופילוסופיות.

באופן קולקטיבי: אנו שוקלים הגשת בג"ץ בנושא. השאלה המשפטית איננה חד משמעית וישנן דעות לכאן ולכאן באשר לסיכויי ההצלחה של מהלך כזה להביא לביטולה של הגזרה. בנוסף, מדובר בהוצאה כספית לא מבוטלת, מה שהוא כרגע מעל ומעבר ליכולות שלנו כעמותה התנדבותית המתקיימת מתרומות בלבד. אנו נודיעכם בהמשך על החלטתנו בנושא.

בברכת מועדים לשמחה,
מור סגמון, יו"ר חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים

חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר)
054-4316753
hisunim@gmail.com
www.hisunim.com

חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר) הינו ארגון התנדבותי שמטרתו לספק לציבור מידע על חיסונים. המידע המסופק על ידי עמותת "חסון" אינו מהווה יעוץ מקצועי ו"חסון" אינו יכול להיות אחראי לתוכנו ולנכונותו המדעית והעיתונאית. העומד בפני הצורך לקבל החלטה האם ומתי ומפני מה לחסן את עצמו או את מי שנתון למשמורתו, ייטיב לעשות אם ילמד את הנושא לעומקו ויוועץ במומחים, שכן בסופו של דבר, ההחלטה היא אישית ובאחריותו. חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר), איננו אחראי לכל תוצאה הקשורה עם החלטה על מדיניות החיסונים של אדם כלשהו.

כדי לשלוח את הפוסט הזה במייל, או לפרסם אותו בפורום, השתמשו בקישור הזה:
http://www.emetaheret.org.il/?p=4728
רוצים לעזור? יודעים איך לכתוב ולהתנסח?
פרויקט אמת אחרת זקוק לעוד מתנדבים בעזרה בכתיבת כתבות.
אז אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, מדוע שלא תצטרפו לעשייה?
שלחו לנו מייל עכשיו
הירשמו עכשיו בחינם וקבלו עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!»

אהבתם? שתפו עם העולם...
הבהרה: התוכן המוצג באתר הינו למטרות לימוד ועיון בלבד.אין לראות במידע המוצג הנחיה או המלצה מכל סוג שהוא, במיוחד בכל הקשור לבריאותכם.בכל מקרה של החלטה הנוגעת לבריאותכם, שינוי תזונה או כל דבר אחר,התייעצו עם רופא מוסמך.כמו כן, אין לראות את המידע המוצג כאמת מוחלטת, אלא יותר כהצגת דברים מתועדת היטב הנשענת על ראיות והצלבת נתונים.זו אחריותכם כבני אנוש עם ראש על הכתפיים להמשיך ולחקור ורק אז להגיע למסקנות, בהתבסס על כל המידע הקיים.
הגבלת אחריות: אתר פרויקט אמת אחרת אינו אחראי לדיוק, שלמות או יעילות המידע או המוצרים המוצגים באתר. דעות כותבי המאמרים הנן של כותבי המאמרים בלבד. המידע המוצג באתר הנו למטרות של חינוך ובידור בלבד והשימוש במידע הנו באחריות קוראי האתר. אתר פרויקט אמת אחרת ומפעיליו לא ישאו בשום אחריות עקב שימוש במידע המתפרסם באתר.

36 תגובות »

 • מר. שיפל

  ככה זה כשיש מערכת סוציאל-ליסטית שגונבת מכיס האזרח ישירות לידיה של ממשלה ריכוזית אשר מחליטה איך לבזבז את הכסף ששייך לנו. אי אפשר לסמוך על אנשים אחרים שיחליטו מה לעשות עם הכסף שלנו, מלכתחילה זה לא בסדר שאנחנו נותנים להם לקחת מאיתנו.

  הגב למר. שיפל
 • הם מתעקשים להחדיר לנו את הרעל הזה…
  תוך שימוש באיום כספי

  קודם הילדים ואח"כ אנחנו.החיסונים בעתיד הקרוב הם לא החיסונים שקיבלנו בעבר…

 • רוני

  ככה המדינה עושה עסקים.
  כמו שג'ורדן: "זה שום דבר אישי נגדכם, זה הכול עסקים".

  מה הפליאה? אתם חברי מועדון של התאגיד. כלומר את אזרחים. לא טוב לכם, אל תהיו חברי מועדון.
  כמו שלא טוב לכם בחברת הסלולר אז אתם עוברים חברה (יש כאלו גם שלא עוברים), ככה תצהירו למדינה (שר הפנים) שאתם לא מעוניינים להיות אזרחים ותתחילו לקחת אחריות על עצמכם במקום לשרת את המפלצות האלו ולהיות תלוים בהם.

  להגיש בג"ץ? בית המשפט העליון זה מבנה אוקולוטי של הבנייה החופשית בפני עצמו.

  שוב פעם אתם הולכים לאיבוד בתוך "החוק של המים" (אדמירלות ימית), וזה לא משנה אם זה בית משפט שלום או עליון, כולם יפסקו את אותו הדיו סביר להניח.
  לא ראיתם את הסרט קימטיקה? מסבירים שם יפה שהשופט משמש בתור בנקאי ואמור למצוא איזון לסכסוך הכלכלי, רק בתנאי שזה עומד בקנה אחד עם המדיניות הכלכלית של המדינה.

  מעניין אותי לראות מה תהיה התגובה של משרד הפנים ברגע שתהיה הצפה בבקשות לויתור האזרחות הישראלית.
  ד"א, אני כבר לא אזרח ישראלי.

  הגב לרוני
  • יניב

   רוני, מאין לך שזה לא יקרה גם איפה שאתה עכשיו ?

   הגב ליניב
  • אהבה789

   רוני, אינך יכול לוותר על אזרחותך מבלי שתהיה "שייך" למדינה אחרת, כלומר: דרכון זר. אני מניח שאתה מתכוון שלפי פרשנות שלך אינך אזרח ישראלי, אך אם אבדוק במשרד הפנים אגלה שאתה עדיין אזרח ישראלי. ייתכן שהכרזת בפני ביטוח לאומי שאינך תושב ישראל. זה פשוט יותר. תוכל לפרט?

   הגב לאהבה789
   • רוני

    לא, אז לא הבנת אותי כיאות.

    ברור שאתה נשאר רשום במשרד הפנים, אבל לא בתור אזרח. אתה לא ממשיך להחזיק בדרכון ישראלי אלא אתה מחזיק ב"תעודת מעבר" שניתנת לתושבי קבע.
    תעודת המעבר הינה בצבע אדום, ומייצגת אותך בלבד. כמו כן, הצבע האדום בין היתר מזוהה עם הדם והחוק של האדמה.
    מנגד, הדרכון הינו בצבע כחול ששייך כאמור לחוק האדמירלות הימית, החוק הבנקאי, החוק של המים.
    באופן דומה, בארה"ב כששוטרים צועקים למישהו "freeze", מגיע מהמונחים של החוק הימי. האדם הינו 80% בגופו, אז כדי לעצור אותך הם צריכים שתיקפא.
    זה הפך כבר לסלנג ואנשים לא מייחסים לזה חשיבות, אבל כשאתה מגיע לבית משפט ונראה כמו אידיוט גמור, השופט מכיר טוב מאוד את המונחים האלה, ונושא הביישנות האורבנית לא תופס במשפט.

    באופן פורמאלי, כאשר אתה לא מחזיק יותר באזרחות ישראלית, אתה למעשה לא מייצג את התאגיד/מדינה.
    וחוץ מזה, בנוגע לביטוח לאומי, אתה כן זכאי לקצבאות, גמלאות, דמי אבטלה וכו', וזאת מכיוון שאתה עכשיו מוגדר כ"תושב קבע". תושב קבע גם זכאי לביטוח בריאות וכ'ו.

    הם יגידו לך שאין כמעט הבדל בין אזרח ישראלי לבין תושב קבע. למעשה, ההבדל הינו בא לידי ביטוי בכך שתושב קבע לא יכול להצביע לבחירות לכנסת (מי צריך את הנבלות האלה) ואינו מחזיק בדרכון ישראלי כפי שהסברתי לעיל.

    המעמד של תושב קבע אינו תלוי במעמד האזרחות. תושב קבע יכול להיות אזרח ישראלי, יכול שלא להיות אזרח ישראלי ולהיות אזרח זר בלבד או אף חסר אזרחות .

    מה שאמרת לגבי זה שמדינה אחרת צריכה לקחת עלייך בעלות זה שטויות. הם ייקחו עלייך בעלות רק במידה ואתה תסכים להיות סחורה שלהם ותחתום להם כשהאותיות של השם שלך באנגלית יהיו CAPITAL LETTERS.
    הם אף לא יתנו לך לחתום על מסמך כשהם שלך באותיות קטנות.

    זכור, החוק הימי נחות לחוק האזרחי, ותקף רק לגבי אלו שקשרו את עצמם מרצונם החופשי והסכימו לייצג אדם מלאכותי (מדינה/תאגיד).

    חשוב לציין, שאת הבקשה לויתור האזרחות או הצהרה על אי-רצון להיות אזרח ישראלי עלייך להגיש בדואר רשום לשר הפנים בירושלים. רק הוא או מי שהוסמך על ידו יכול לבטל לך את האזרחות.
    בנוסף, אם הוא מסרב, תמיד תוכל לפנות לבית משפט עליון.
    זאת זכותך הבסיסית לוותר על אזרחותך, ובסופו של יום זה הכול חוזים.
    כמו שלא טוב לך להיות "חבר מועדון" של סופרמרקט X, אז אתה מבטל את הכרטיס חבר שלך, כך אתה יכול לעשות גם במקרה של האזרחות.

    הגב לרוני
  • מיכל

   היי רוני
   אני אשמח לדעת מה זה אומר לא להיות אזרח ישראלי?
   ועל איזה זכויות וחובות ויתרת?

   הגב למיכל
 • LD

  רוני אם אפשר לשאול איך אני מוותר על אזרחות ועדיין נשאר לגור כאן?

  הגב לLD
  • רוני

   אני אלך איתך עוד יותר רחוק.
   אתה גם יכול לוותר על ההטבות והביטוח הממלכתי, אבל זה הם יגדירו אותך "כתושב", אבל בפועל לא יגרשו אותך אם יש לך בארץ קרקעות על שמך.
   מבחינה חוקתית (ולא חוקית), כשיש לך בעלות על קרקע אז זאת הטרירטוריה שלך, זאת "המדינה הקטנה" שלך וגם אם אתה לא אזרח ולא תושב הם לא יכולים לגעת בך. זה שייך לך כמו שהם כבשו את פלסטין ב-48.
   אתה זוכר בכל הסרטים הישנים של המערבונים, כשהשריף היה בא למישהו הוא היה מבקש את רשותו להיכנס לחלקת האדמה שלו או לטריטוריה שלו. מכיוון שבלי הסכמתו של בעל הנכס, לפי החוקה, בעל הנכס רשאי לירות בשריף ולהרוג אותו ולא להישפט על זה.

   השריף מייצג את החוק הבנקאי (כמו השופט), ובגלל שהחוק הימי נחות לחוק האזרחי הוא צריך את הסכמתך. וגם בגלל שהוא נמצא על היבשה ולא הים.
   הידעת שהסניף הראשי של הפדרל ריזרב נמצא בכלל בקריביים ולא בארה"ב?
   כיוון שהם הפיראטים שבוזזים את האדמה והתושבים, והשלל מבחינת הון כספי, מועבר לסניף ראשי שמבודד מארה"ב ונמצא בכלל על אי מבודד בקריביים (מקום די אקזוטי).
   מכאן גם המשמעות האוקולטית של "אחוות הגולגולות והעצמות". שוורצנגר חבר במסדר הזה, גם בוש ובונו מיו טו.
   גולגולת ועצמות זה סמל פיראטי במקורו.

   לעניינו, כך גם אתה יכול לקנות חלקת אדמה בקנדה למשל, ולגור שם עד יום מותך האחרון בלי אזרחות ובלי זכויות אזרחיות.
   בפועל, מי צריך את הזכויות האלה, זה לא זכויות אלא פריבילגיות. ואז תוכל לנהוג בלי רישיון נהיגה, אתה לא תיצטרך לשלם ביטוח ולהיות אחראי על מעשייך בלבד.
   האם זה לא מה שאנו רוצים?
   לחיות בשקט בלי שה-IRS והביטוח הלאומי יפלוש לנו לחיים הפרטיים?

   אבל בחייך, רוב האנשים יגיבו למידע בצורה צינית שאולי תזכה לאהדה רבה בקרב באכלוסייה אבל זה יבוא על חשבון נכות רגשית חמורה.
   האמריקאים יודעים קמצוץ ממה שכתבתי כאן?
   רובם לא. הם שקועים עד מוות בתכנית ה-American Idiot , בייסבול ונאסקאר.
   והקנדים שקועים בהוקי קרח.
   אני לא יכול להצביע על אמריקני או קנדי אחד שיודע לפחות בע"פ פסקה או שורה מתוך החוקה האורגנית, אבל משפטים של שוורצנגר מסרטיו (שהוא שטניסט מוצהר עכשיו) את זה הם יודעים בע"פ.

   הגב לרוני
   • רוני

    שכחתי לציין, שעלייך לשמור בקפדנות יתרה על המסמך שמעיד שהקרקע שייכת/חלקת אדמה שייכת לך. מכיוון שאם יום אחד הגסטאפו האמריקאי יבוא ויקיש על הדלת ויגיד "תעוף מפה", אתה מנגד, תנופף להם בתעודת הקנייה, ותגיד להם: "אתם רואים את זה, תעופו אתם מפה. או שאני יורה בכם. לא נתתי לכם רשות להיכנס לטריטוריה שלי".

    האדם שאתה קונה ממנו אמור להוציא לך מסמך מקור על דף "דו צדדי" (נייר מיוחד ולא מחיק, שמחזיק עד 100 שנה פחות או יותר) שמעיד שהקרקע נקנתה במלוא התמורה וההסכמה. וששני הצדדים קיבלו את תמורתם.
    האינדאינים למשל, עד עכשיו במשפטים כנגד מדינת ארה"ב על זה שהם בזזו וגנבו את אדמותיהם.
    הרבה, ממש הרבה אינדיאנים לא קיבלו את אדמותיהם בחזרה, אבל קיבלו פיצויים שמסתכמים במליוני דולרים שמאפשרים להם לקנות חלקת אדמה חדשה.
    ספריות המקרקעין בארה"ב עזרו מאוד לאינדיאנים במשפטים כנגד מדינת ארה"ב, שהרי היו שם את "תעודות הבעלות" האלה שהעידו על בעלותם של הקרקע וזיקתם לטריטוריה בשטח מסוים.
    האינדיאנים שלא עשו את התעודות האלה לפני 150 שנה, למעשה נשאר בלי כלום.

    הגב לרוני
    • אשה עתיקה

     מרתק!
     מעורר השראה!
     תודה

     הגב לאשה עתיקה
    • יניב

     רוני, נהדר, פותח עיניים !
     תודה !

     הגב ליניב
    • me

     רוני, הם לא מכבדים בני אדם אחרים, משמידים בלי היסוס אנשים בשביל להשיג עוד קצת שליטה ועוד קצת כוח, פוגעים בבריאות של חפים מפשע ובאופן כללי מצפצפים על הכל- כל עוד הכוח שלהם מאפשר זאת. אז מה פתאום רק את החוק הימי הם מכבדים ושומרים עליו בקנאות?
     הרי רשימת העבירות והעוולות שלהם כ"כ ארוכה שזה באמת מוזר שמכל העבירות שהם עושים, דווקא העבירה על החוק הימי מטרידה אותם.
     גם על החוק הימי הם מצפצפים כשזה מתאפשר ועקרוני להם, ולא משנה באמצעות איזה דרכים לא כשרות

     הגב לme
     • רוני

      זאת גם סוגיה נכונה ומעצבנת מה שציינת. הם פשוט נכנסים לשטח פרטי כמו מאפיונרים (כי זה מה שהם בפועל) ומגרשים אותך מהנכס שלך או מחרימים לך את הרכוש שאתה זכאי לו לפי תעודת הקנייה ולפי החוקה האורגנית.

      כמובן שהבריונים שבאים לדפוק לך על הדלת לא מבינים כלום על חוקה ושאר חוקים, להם יש מנת משכל של רוטווילר ותו לא.
      לכן מאוד חשוב לבונים החופשיים לחנך את הדורות הצעירים לשירות משטרתי וצבאי. ככה האוכלוסייה משטרת אחד את השני.
      אני אמרתי את זה מזמן, שבסופו של דבר, אחרי שהכול יעשה והכול יאמר, הם ידרסו ויעברו על החוקה האורגנית בכל סעיף שלה.
      והמתנגדים האמיתיים של המערכת יצטרכו לפתוח במלחמת אזרחים בארה"ב ושאר מדינות בעולם כמו שהייה בארה"ב לפני 150 שנה בקירוב.
      הרי על מה הייתה כל המלחמת אזרחים הזאת אם לא על החוקה האורגנית וזכויות אדם, והנה אנו רואים ששום דבר לא השתנה.
      או שאתה נלחמם בהם (לא בהכרח בצורה פיסית), או שאתה יושב מסומם מול הטלוויזיה, אוכל מקדונלד'ס (מסמל דרגה 13 בבנייה חופשית- קשת מלכותית של סלומון) ורואה אמריקן אידיוט ובייסבול.
      אנשים פוחדים לזוז מהספה ולהתמודד עם המציאות.
      זהו סינדרום אוסטריץ'.
      שתי התכונות האוניברסליות ביותר של בני אדם הם:
      פחד ועצלות.
      פעם זה הראשון ופעם זה השני, ובד"כ זה שניהם יחד.
      דיוויד אייק הזכיר את זה גם כשאמר שהתכונה הכי הרסנית היא חוסר ביטחון. שאנשים יעשו הכול כדי לטעום מהפירורים של התשוקה הזמנית ובמקביל יוותרו על זכויותיהם והריבונות.

      הגב לרוני
    • אהבה789

     רוני, לא ידעתי שאפשר אפילו לנוע בין מדינות ללא דרכון, אך בדקתי באתר משרד הפנים ואתה צודק.
     קישור: חפשו את השאלה "מהי תעודת מעבר?”. שם מזכירים גם את המונח הלועזי: laissez-passer.
     ציטוט מעניין: “הנחייה של משרד הפנים מה-22 למרץ, 2006 אומרת כי אדם שייאבד או שייגנב לו דרכון שני בארץ בתוך תקופה של 10 שנים מיום הנפקת הדרכון המקורי תונפק לו תעודת מעבר לתוקף של שנה. לאחר שנה תיבדק זכאותו לקבלת דרכון. ” העניין הוא שבמקרה כזה, האזרח עדיין מחזיק בתעודת זהות.חשוב לזכור שלהיות חסר אזרחות מקשה על התניידות בחו"ל. דרך אגב, מסתבר שערביי מזרח ירושלים ודרוזים בגולן מחזיקים גם הם בתעודת מעבר, משום שאינם אזרחים.
     רוני, יש לך עדיין תעודת לידה. אין לכך משמעות כובלת?
     לגבי בעלות על קרקע, נדמה לי שבישראל אין אפשרות לרכוש קרקע, אלא רק לחכור אותה.

     הגב לאהבה789
     • אהבה789

      רוני, בכדי לבדוק את דבריך הלכה למעשה נדרשים: המון פנאי, כסף, סבלנות ואמונה במערכת המשפט.

      הגב לאהבה789
     • יוסי 25306

      קרקע בבעלות פרטית (מולק) ניתנת לרכישה !!

      קרקע של המינהל מיועדת בעיקר לחכירה.

      יש למעשה שלושה סוגי מקרקעין של המינהל (מינהל מקרקעי ישראל):

      1. מקרקעין בבעלות מדינת ישראל (מירי), כוללים את כל נכסי המקרקעין שהיו עד 1948 בבעלות ממשלת המנדט הבריטי.

      2. קרקעות של הקרן הקיימת לישראל (חלקם קרקעות מסוג מירי). חלק מהקרקעות שרשומים היום בטאבו על שם הקרן הקיימת לישראל הם קרקעות שהיו בעבר של מדינת ישראל (מירי) והועברו לקק"ל בעיסקת חליפין.

      3. קרקעות של רשות הפיתוח, קרקעות שהוכרזו כנכסי נפקדים. קרקעות אלה היו בבעלות תושבים ערבים שברחו מישראל במלחמת העצמאות.

      על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל, מינהל מקרקעי ישראל מנהל את קרקעות המדינה וגם את קרקעות הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח.

      חוק המקרקעין בישראל מבוסס על חוק עותומני מתקופת התורכים, משנת 1858. המושגים מירי, מתרוכה, מולק (מלכ), מואת, ווקף, משאע, קושאן, טאבו ועוד… מקורם בתקופה העותומנית.

      וביאור קטן, קרקע בבעלות הקדש דתי נקראית – ווקף.

      הגב ליוסי 25306
      • אהבה789

       יוסי, האם נכון לומר שבפועל תתקשה למצוא קרקע שתוכל להיות ממש שלך וללא חכירה?

       הגב לאהבה789
       • יוסי 25306

        רוב הקרקעות במדינה הם קרקעות של מנהל מקרקעי ישראל. אם אתה רוצה לרכוש קרקע שתהיה בבעלותך אתה צריך למצוא מישהו שמוכן למכור את הקרקע שבבעלותו.

        רוב הקרקעות בבעלות פרטית בישראל, הם של משפחות ערביות. וזה כמובן מסיבות היסטוריות שראשיתן בתקופה העותומנית.

        קרקעות בבעלות פרטית יש גם במקומות כמו: סביון, כפר שמריהו, הרצליה פיתוח, ארסוף וכו… המחירים במקומות אלה בשמיים.

        על מנת לרכוש מקרקעין חייב להיות לרוכש מספר ישות משפטית (מספר ת.ז. או מספר דרכון/תעודת מעבר).

        דוגמא לקרקע בבעלות פרטית של משפחת אלחוסייני המפורסמת מירושלים.

        להורדת נסח טאבו של מקרקעין בבעלות משפחת אל-חוסייני הירושלמית משרת קבצים:

        http://www.f2h.co.il/5458661471493

        קצת רקע ולמידע כללי בלבד על משפחת אל-חוסייני:

        http://he.wikipedia.org/wiki/%.....7%A0%D7%99

        הגב ליוסי 25306
     • רוני

      אני שמח שבדקת את העניין וראית שאני צודק.
      אכן ניתן לנוע בלי דרכון כאמור.
      בנוגע לקרקעות, אני יודע בוודאות שאתה לא חוכר את הקרקע, אלא ממש קונה אותה.

      מה שאתה מתכוון בנוגע לחכירה זה רק אם אתה גר בבניין משותף או קנית בית/דירת קרקע, אבל לא את הקרקע עצמה. במצב כזה 51% מהקרקע שייכת למנהל מקרקעי ישראל ו-49% לך. והאחוז האחד הזה מספיק כדי שלא תהיה לך בעלות על הקרקע מבחינת חוק התאגידים ולך רק נשארת החכירה.
      אם תבדוק היטב, תגלה שגם בזה אני צודק, ואתה כן יכול לקנות קרקע או חלקת אדמה או שטח X.

      בנוגע לשאלתך לגבי תעודת לידה- אני לא יליד הארץ, כך שזה לא רולוונטי. והתעודת לידה המקורית שיש לי גם היא לא רלוונטית, כיוון שלפני שנים רבות ויתרתי על האזרחות של אותה מדינה שהנפיקה את התעודת לידה.

      המונח laissez-passer בא מהשפה הצרפתית ומקורו בלטינית. השפה הלטינית זאת השפה הכי מדויקת ונכונה ואותה יש ללמוד. האנגלית המדוברת זאת שפה שמבחינה משפטית נחשבת ל"שפה מתה".
      אנשים מגיעים לבית משפט ואומרים את אותם מילים, מונחים וביטויים שהם אומרים ברחוב, ולא חושבים לשנייה אחת שבבית המשפט המשמעות שלהם היא אחרת לגמרי לפעמים.

      הגב לרוני
      • אהבה789

       רוני, אין לי כוונה להעמיק במחקר ולשאול מתווך, אבל הן לדברי יוסי והן לדעת ויקיפדיה, אתה טועה לגבי האפשרות לרכישת קרקע. קישור:
       http://he.wikipedia.org/wiki/%.....7%90%D7%9C
       מעניין לציין שיש מגמה להפריט קרקעות, ויש לכך התנגדות רבה.
       רוני, קראתי שגם תעודת לידה מקנה למדינה בעלות. אתה טוען שויתור על אזרחות מבטל בעלות זו?

       הגב לאהבה789
       • רוני

        כל מדינה והחוקים השונים שלה. אני לא יודע אם בישראל ויתור על אזרחות מבטל גם את תעודת הלידה ואת הבעלות עליך.
        אני יודע שבארה"ב אתה יכול לגשת למשרד הפנים שלהם ולדרוש תעודת לידה חדשה.
        מה שנקרא בשפתם:Not copyrighted birth certificate.
        הרי השטרות של הפדרל ריזרב (חברה פרטית להזכירך) לא מגובות בזהב כפי שאתה יודע, הן מגובות בבני אדם. ותעודות הלידה של האמריקאים זה הגיבוי של השטרות.
        כתוצאה מכך, אם אמריקאי יילך ויבדוק בוול סטריט את המספר שבתחתית תעודת הלידה שלו וישאל כמה המנייה הזאת שווה, הפקידה/ה יענו לו בדיוק כמה הוא שווה בשוק ובכמה הוא נסחר.
        כלומר, הם לא יגידו לא שזה הוא למעשה, הם יאמרו לו שזאת מנייה. עם הספרות שלו.
        אבל מה פתאום הספרות שבתחתית תעודת הלידה נסחרים בוול סטריט? אתה מבין?

        כן, ככה זה.
        בארה"ב גם אם אתה לא אזרח אמריקאי וה-IRS לא יכול לגעת בך, סביר להניח שתמשיך לשלם מסים אם את שכיר.
        מכיוון שבעל העסק או בעל החברה שמקבל אותך לעבודה נותן לך לחתום על מסמכים שמאשרים שאתה מסכים לשלם מס הכנסה.
        אם אתה לא רוצה אז לא תקבל את המשרה. לא בגלל שהוא "פוחד" עובד שמקבל נקי ב"שחור" את המשכורת שלו, אלא בגלל שהעסק מפסיד את היתרון הפדראלי שלו.
        אבל תזכור שזה רק העסק, לך באופן אישי לא יוצא מזה כלום שאתה חותם על המסמכים האלה.
        לעסק, כמה שיש יותר עובדים מתועדים כך יש לו יותר נקודות זכות אצל ה-IRS ויש לו הנחות מפעם לפעם או השד יודע מה עוד.
        אבל אתה לא צריך את זה, אתה משלם מסים בהתנדבות לקומץ של פיראטים שסניפם הראשי בכלל באיים הקאריביים ולא בארה"ב.
        זה עובד ככה גם בישראל.
        הם משכנעים אותך להיות עובד חוקי כי אז מגיע לך חופשת מחלה, חופשה שנתית, דמי אבטלה וכ'ו.
        בסה"כ, אם אתה עובד שמקבל בשחור, היתרון שלך מבחינה כספית יותר משתלם.
        תעשה חישוב כמה מופרש מהשכר החודשי שלך לנבלות האלו וכמה ימים אתה באמת חולה.
        אני מוכן להתערב איתך שעם כל ימי החופשה, וימי המחלה שלך, במידה ועבדת שחור ולא קיבלת שכר בימים ההם, עדיין חסכת לעצמך אלפי שקלים בשנה.
        וחשוב מכך, לא מימנת את הריבית שהממשלה מחזירה לבנק המרכזי.
        למעלה מ-90% מהמיסים הולך לכיסוי הריבית שעולם לא תוחזר.
        וזה כל הרעיון. כדי להמשיך את גלגל האוגרים ולהמשיך את הסטטוס קוו את התחרות וההישרדות של אדם לאדם זאב.
        אבל לא לזמן מה- בקרוב יהיה היישום של דילול האוכלוסין.
        שמע אני רואה שאתה די פיקח ועושה מחקרים משלך, למה שלא תיקרא את "עולם חדש מופלא" של האקסלי.
        זה הפרק האחרון של האנושות שהם מכוונים אליו.
        בני אדם שמגודלים במעבדות פוריות ומתוכנתים באופן מקסימלי על ידי הממשלה (כי לא יהיו הורים באמת).
        כמו שספר 1984 התגשם כבר מזמן בתקופתנו, ספרו של האקסלי זאת ההתגשמות הבאה.
        סביר להניח שאתה ואני לא נהיה כבר בחיים (נהיה במימדים אחרים) כדי לראות את זה, אבל מה שנספיק לראות זה את תכנית המעבר שתהיה כאוטית וקטסטרופלית: נפילה כלכלית טוטלית, מלחמות אזרחים, גטאות, מחנות השמדה, אנשים שפושטים על הסופרמרקטים.
        ברשתות המזון לא יהיו כבר אותם שומרים קשישים ידידודתיים שיש כיום.
        יעמדו שם חיילי SWAT או עוצבות המבצע.

        הוליווד מדבר אל הציבור בסמלים ומונחים כל הזמן באמצעות סרטים ומוסיקה. הנה רשימה של סרטים ששווים צפייה עם חשיבה ביקורתית:

        1. הילדים של מחר
        2. באטמן מתחיל (הקטע עם הםלואוריד בסוף הסרט)
        3. חייל קטלני (1998)
        4. הבריחה מאל.איי (שוב פעם קורט ראסל)
        5. הנבואה (ניקולס קייג')
        6. מלכודת לבלש (קלינט איסטווד)
        7. כוח להשחית (קלינט איסטווד)
        8. THX 1138
        9. עיניים עצומות לרווחה (סטנלי קובריק- נרצח אחרי שעשה את הסרט)
        10. התפוז המכני (סטנלי קובריק)
        11. סרטים וספרים של ג'ורג' לוקאס
        12. הספר corporate men
        13. הארי המזוהם 2 (מסר חזק מאוד בסרט)
        14. הסרט SPLICE
        15. 12 הקופים

        הגב לרוני
        • רוני

         שכחתי גם את טרילוגיית הסנדק כמובן.

         לרוני
        • רוני

         מה שעוד יותר מפחיד זה פרויקט ונוס. הרי כל הכלכלה שלנו כיום מושתת על צריכה ותחרות. "למצוא לנו סיבות לעבוד למרות שאין, כדי שהמסים ימשיכו להיכנס והריבית תמשיך להיות משולמת, והצריכה והשליטה והסטטוס קוו ישארו במקומם".

         פרויקט ונוס מדבר על טכנולוגיות מתקדמות ביותר שלא עומדות בקנה אחד עם התחרות הקיימת והצריכה.
         סוללות שנטענות על ידי אוויר, מכוניות חשמליות זה רק חלק מהאג'נדה.

         רק המגזר של המכוניות יסגור ענף מפלצי שהוא הנפט.
         למה זה מפחיד?
         כי אני רואה לאן זה מכוון שכהם אומרים "עולם ירוק ונקי".
         חברי התנועה צייטגייסט בארץ עיוורים מוחלטים או שהם סוכנים מאוד יעילים של האג'נדה.
         לא מזמן התפרסמה כאן כתבה על "הנורות הירוקות" והנזק שלהם לסביבה והכספית שיש בהם.
         תארו לכם את טאטוא בקנה מידה עולמי צריך להיעשות כדי שאג'נדת ונוס תתגשם.
         השם ונוס זאת אנלוגיה ללוציפר שהוא אנלוגיה לאנרגיה מתפרצת.
         "המפץ הגדול", "אורגזמה", "י-ה-ו-ה".
         כמו שהר סיני זאת אנלוגיה להר געשץ מכאן גזע הוולקנים ב"מסכ בין כוכבים".
         וולקאנו-כוח מתפרץ.

         דרך אגב, דיוויד דה רוטשילד (הנכד של המנוול ההוא) הוא תומך נלהב של "פרויקט ונוס".

         הנה לינק שבו אלכס תופר להם את הצורה.
         מוזר שחברי התנועה בארץ מיהרו לצנזר את הלינק שצירפתי באתר תפוז. במקום להתמודד מילולית עם הביקורת של אלכס ג'ונס הם פשוט מצנזרים.
         מכיוון שאין להם יכולת להמודד עם מה שאלכס ג'ונס מספר.

         http://www.youtube.com/watch?v.....re=related

         Kubrick's Eyes Wide Shut and Illuminati Symbology

         http://www.youtube.com/watch?v=MtZLPwWt_IM

         לרוני
       • רון

        הבעייה אם תעודת מעבר – למי שמרבה לנסוע היא שויזות החינם מבוטלות.

        http://www.gov.il/FirstGov/Top.....es/SCPass/

        אני חושב שעדיף – ותקן אותי אם אני טועה
        להיות אזרח אבל לא תושב.

        אז אתה מוריד את ביטוח לאומי וכיו"ב מהגב לאחר 6 שנים.

        באם הצהרת ירידה או לא.

        הגב לרון
 • אשה עתיקה

  כשילדתי את בתי השנייה לפני כ-16 שנה לא קיבלתי דמי לידה בגלל שילדתי בבית ולא הסכמתי לקחת אותה לבית החולים לאחר מכן…

  נראה לי שכך גם במקרה החיסונים (שתי בנותי חוסנו חלקית…):
  לא די שהמדינה חוסכת את מחיר עלות החיסון…
  (כמו במקרה הלידה בבית – המדינה חוסכת את דמי האישפוז וחוסכת את דמי הלידה! לפחות אז.. לפני 16 שנה)
  היא גם גוזרת קופון על ההתנגדות לכפיית החיסון – מס גולגולונת חדש!
  אפשר לקרוא לזה "מס תינוקות"!

  לפחות אפשר להעריך את היצירתיות של היושבים ליד הקופה…

  הגב לאשה עתיקה
 • עכבר במלכודת

  חי חי חי נותנים פרורים ועוד מקצצים מזה, אפשר לקצץ פרורים? מסתבר שכן. הענישה היא התגמול עצמו לא הקיצוץ, הקיצוץ הזה הוא בדיחה בדיוק כמו ה"מענק".

  .

  הגב לעכבר במלכודת
 • angelfish

  כל אחד יכול לקנות אדמה בישראל או בכל מקום
  ואז אי אפשר לגרש אותו?
  (אם אין לו אזרחות ודרכון?)

  הגב לangelfish
 • me

  גם אם אי אפשר לגרש אותו, תמיד אפשר למנוע ממנו כניסה או מעבר דרך מקומות שלא בבעלותו ואז מה נשאר לו בדיוק לעשות?
  במצב של ימנו, כל עוד לא מדובר במסה קריטית של אנשים, זה לא מעשי בתור פתרון.

  הגב לme
 • יוסי 25306

  ואם כבר במקרקעין עסקינן,

  שימו לב שבנסח הטאבו של ופיה בת שריף סלים אל-חוסייני, סוג המקרקעין הוא מולק, כלומר קרקע בבעלות פרטית.

  עכשיו נצפה בנסח טאבו של קרקע של הקדש דתי,

  מנזר מר אליאס בירושלים:

  http://www.f2h.co.il/6794792334549

  שימו לב שסוג המקרקעין הוא מסוג, מירי מוקופה, כלומר, קרקע מסוג מירי שהוקדשו למטרות דת או צדקה.

  קרקעות מסוג מירי הן נכסי המלכות השייכים לאוצר המדינה. ההחזקה בקרקעות אלה נמסרת על-ידי המדינה לאזרחים תמורת תשלום, לשם עיבודן. מרבית הקרקעות הראויות לניצול חקלאי בארץ ישראל באותן שנים היו קרקעות מירי. (וכל מה שנכתב בסעיף זה מבוסס על חוק עותומני משנת 1858.

  דוגמא למקרקעין בלתי מוסדר (גוש שומה) לאחר פרצלציה לא רצונית של מנזר רטיסבון בירושלים:

  http://www.f2h.co.il/8006858867593

  ועכשיו הגענו למשכן הכנסת בירושים:

  http://www.f2h.co.il/9857784956693

  הגב ליוסי 25306
 • insdieman

  שאלה:

  מי שיש לו קרקע פרטית (דהיינו מולק) זה אומר שחוקי המקרקעין לא חלים עליו?
  ז"א, אי אפשר לכפות עליו לשלם ארנונה,מותר לו לבנות בתוך תחומי הקרקע מה שנפשו חושקת (אפילו בניין 30 קומות) וכדומה?

  הגב לinsdieman
  • רוני

   בטח שחוקי המקרקעין חליו עליו. אתה יכול לבנות בניין 30 קומות במידה והקרקע מתאימה להחזיק מסה כזאת של חומר.
   לא כל קרקע מתאימה לגורדי שחקים וצריך אישורים ובדיקות קפדניות של גאולוג (מהנדס קרקע) ומהנדסי בניין ואישורים של הוועדה הארצית לתכנון ובנייה.

   הגב לרוני
  • יוסי 25306

   אין שום קשר בין חוק המקרקעין לפקודת הרשויות המקומיות.

   כל עוד הקרקע נמצאת בשטח שיפוט של רשות מקומית, בעל המקרקעין חייב לשלם ארנונה.

   על מנת להימנע מתשלום ארנונה יש לרכוש מקרקעין בשטח ללא שיפוט.

   לגבי קרקעות מולק, כיום רוב קרקעות המולק בישראל הם בבעלות משפחות ערביות או הקדשים דתיים.

   בניית מבנים ובניינים כפופה לחוק התכנון והבניה ונדרשים אישורים של ועדות התכנון השונות.

   לצפייה בנסח טאבו של קרקע בבעלות הווקף המוסלמי:

   http://www.f2h.co.il/229927096516

   לצפייה בנסח טאבו של קרקע חקלאית מתקופת המנדט בבעלות משפחה ערבית:

   http://www.f2h.co.il/3223518151790

   לצפייה בנסח טאבו של שגרירות ארצות הברית בתל אביב:

   http://www.f2h.co.il/4341041715816

   הגב ליוסי 25306
 • מר. שיפל

  בונא רוני אתה מבלבל בשכל, אתה עושה סלט מדבריו של מאקסוול ומכניס תובנות בזק לא ברורים.

  מה כן, פרוייקט וונוס בהחלט רעיון מהחתרנים שהיו.

  הגב למר. שיפל
 • obey the invisible dicktator

  deducting from the topic discused herein…it seems like the slogan "a land for a people for a people without a land"…fits like a glove in regards to everyOne who dare to think independently

  the people without a land…are Those who lead Their lives in accordance with basic ideals…refusing to indulge in substances that are meant to alter Consciousness…or subjecting others to do the same.

  the People without a land are Those who insist on drinking pure water and uphold the rights of others to do the same.

  the People without a land…are Those who think outside the box while encouraging others to do the same.

  the People without a land…are Those who are the real Jews…and They deserve sovereign land

  הגב לobey the invisible dicktator
 • שלום לכולם.

  הייתי מעוניין לדעת לגבי מי שמוותר על האזרחות במדינה.
  האם הוא צריך להמשיך לשרת בצבא?

הנחיות לכתיבת תגובות:

1. שמרו על שפה נאותה
2. כתבתם טענה או הבעתם דעה הפוכה? צרפו קישורים למידע נוסף שתומך בדעה שלכם. משפט כגון: "זו סתם תיאוריית קונספירציה מטופשת" איננה תגובה מתאימה.
3. גם אם משהו נראה לכם הזוי, אין זה אומר שהוא לא נכון. בכל פוסט יש קישורים למקורות המידע וקישורים למידע נוסף. קודם קראו אותם, עשו קצת מחקר ואז תכתבו תגובה.
4. כתבו את שמכם וגם את שם המשפחה, או בחרו בכינוי ייחודי, או (הכי טוב) הרשמו באתר, כדי שנוכל לדעת מי כותב את התגובה ולהתייחס בהתאם.
5. אם הנכם מגיבים חדשים או שצירפתם לתגובה שלכם יותר מקישור אחד, המתינו בסבלנות עד שתגובתכם תאושר.
6. חובה לקרוא את תנאי השימוש באתר לפני פרסום תגובה.
7. תגובות שכל מטרתן להשמיץ ו-או לזלזל באתר או במי מגולשיו לא יפורסמו
מנהל הפרוייקט שומר לעצמו את הזכות לערוך תגובות שאינן הולמות ו/או לחסום גולש מלהגיב...

השאירו תגובה

קבלו את התגובות ב RSS

שמרו על כללי פרסום התגובות בבקשה

כדי להוסיף תמונתכם לתגובות הרשמו באתר: Gravatar .

קבלו עדכונים בחינם למייל»

הרשמו בחינם וקבלו עדכונים פעם בשבוע על ידיעות חדשות מהאתר. תמיד תוכלו להסיר את כתובתכם בקלות ואנו מתחייבים לא למסור לגורם שלישי את המייל.
 • רגע אחד...
אמת אחרת בפייסבוק
 
כבר עשית לנו לייק בפייסבוק?

בעזרתכם נוכל להגיע ליותר אנשים עם המידע...

אל תציג הודעה זו שנית