- פרויקט אמת אחרת - http://www.emetaheret.org.il -

הכנסת: הפחתת קצבת ילדים לילדים לא מחוסנים

עוד צעד בדרך לחיסוני חובה של האוכלוסיה בישראל?

על פי מידע שהגיע אלינו מארגון חסון, ועדת הכספים של הכנסת החליטה להפחית את סכום קצבאות ילדים מהורים שילדיהם אינם מחוסנים.
המשמעות, הורים שבחרו שלא לתת טיפול רפואי (חיסונים) לילדיהם, ייקנסו בשל כך.

הורים לעד שני ילדים "ייקנסו" (תופחת הקצבה) ב-100 ש"ח.
הורים לשלושה ילדים "ייקנסו" ב-200 ש"ח.
הורים לשלושה ילדים ומעלה "ייקנסו" ב-300 ש"ח.

הפחתת הקצבה תיערך פעם בחודש.

הדיון על מניעת קצבת ילדים להורים שבחרו לא לחסן את ילדיהם נערך ב-24/6/2009.
בתחילה, נדמה היה שהחוק נדחה למשך שנתיים, אך הוא עבר וייכנס לתוקף החל מספטמבר 2010 [1].

מדיוני הוועדה עולה שנעשה כאן מחטף. ככל הנראה, סגן שר הבריאות (אותו משרד שהביא לנו את חיסוני שפעת החזירים שבזבזו מיליונים מכספי הציבור ואותו משרד שהכניס לפאניקה את עם ישראל בתחזיות תמותה קודרות ומאיימות), ביקש מראש הוועדה להעלות את את נושא הפחתת קצבאות הילדים להורים שבחרו לא לחסן את ילדיהם בדיוני חוק ההסדרים משום שהוא ידע שחוק כזה לא יעבור בכנסת (!).

יושב ראש הוועדה, ח"כ משה גפני מיהדות התורה אמר את זה בישיבת הוועדה:

ההתניה השלישית היא לגבי מי שלא מקבל חיסונים. שאלתי מה החיסונים נוגעים לקצבאות הילדים, והסבי ו לי שהורה שמוכן להפיץ מחלות בציבור, לא מגיעה לו קצבת ילדים. הסכמתי.

החוק "הנאור" גם קובע שהורים לילדים שאינם לומדים במוסד חינוכי (קרי חינוך ביתי) "יזכו" לאותו הקנס.

להלן ציטוטים נבחרים מישיבת הוועדה:

יצחק קדמן: אני שאלתי את סגן שר הבריאות האם יש במדינת ישראל חובה לחסן. אין שום חובה חוקית לחסן. אתם נותנים עונשים למשהו שאין עליו חובה חוקית. שאלתי אותו למה הוא לא מחייב בחוק לחסן, והוא אמר שאין סיכוי שזה יעבור בכנסת.

אחמד טיבי: מי האיש שעומד מאחורי ההצעה הזאת לגבי התניית החיסון ולנקוב בשמו?

רביב סובל: זה מאוד פשוט. התהליך התחיל להתגלגל דווקא מפנייה של מנכ"ל משרד הבריאות שפנה אלינו לאור הבעיות שיש בתחום החיסונים.

אורי אורבך: אנחנו רואים כאן את האקראיות של ההתניה. כלומר, למה החליטו שדווקא חיסונים זה הדבר ששולל מאנשים קצבאות? כאמור, אני יכול לתת לכם בהזדמנות מאה רעיונות של התניות נוספות שהן לא פחות חשובות אבל אני לא אומר לכם אותם כי אתם עלולים לאמץ את הרעיונות.

קצבת ביטוח לאומי היא חובה של הריבון. זאת חובה של המדינה לתת, כך זה במדינה מתוקנת. זה לא מנגנון קנסות. אם אדם לא מחסן את הילדים שלו, הוא לא שולח אותם לבית הספר, יש מספיק חוקים קיימים – ואם אין, צריך לחוקק אותם – שנותנים לו את הקנסות, מענישים אותו, כולאים אותו וכולי. בקלות בשנה הבאה אנחנו יכולים לקבל עוד עשר התניות חדשות שישללו מאנשים קצבאות ילדים.

שלי יחימוביץ': הדאגה הזאת לחיסונים, גם היא מדהימה אותי. כל שנה אני יושבת כאן בוועדת הכספים ורואה איך מקצצים עוד ועוד בשירותי בריאות התלמיד ואיך רמת החיסונים נפגעת כל הזמן וזה בגלל האוצר, בגלל הרצון של האוצר לחסוך באחיות בריאות התלמיד וכפועל יוצא מזה להפחית במידה ניכרת את שיעור החיסון בישראל. דרך זה, אחרי שהלמתם באחריות בריאות התלמיד, אחרי שפגעתם פגיעה ענושה בחיסונים, עכשיו אתם רוצים להחזיר את החיסונים דרך הענישה הזאת של קצבאות הביטוח הלאומי?
רביב סובל החוק הזה נכנס לתוקף בנושא החיסונים בספטמבר ‎2010 ואני מקווה שעד אז כמובן כולם יחסנו את ילדיהם, אבל אם חס וחלילה זה לא יקרה, כמובן לצערנו יהיה גם חסכון תקציבי לאוצר המדינה.

המשתתפים:

חברי הוועדה:
משה גפני – היו"ר
אמנון כהן – מ"מ היו"ר
עפו אגבאריה
יעקב אדרי
אורי אורבך
חיים אורון
זאב אלקין
שי חרמש
אחמד טיבי
שלי יחימוביץ
אלכס מילר
ציון פיניאן
פניה קירשנבאום

מוזמנים:
ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד
רביב סובל, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
עו"ד שי סומך, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
עו"ד אבישי פדהצור, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
עו"ד חלי גיא-אלדר, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ניסן סלומינסקי, חבר כנסת לשעבר
אוהד רייפן, משרד האוצר
דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר
עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
אבי כהן, אגף כלכלה, משרד ראש-הממשלה
ד"ר עליזה רובין, משרד הבריאות
עו"ד טליה אגמון, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות
עו"ד דורית מורג, היועצת המשפטית, משרד החינוך
עו"ד לירן שפיגל, משרד החינוך
סופיה מינץ, מנהלת המינהל לתקשוב ומערכות המידע, משרד החינוך
ד"ר משה דקלו, סגן מנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך
עו"ד ורד וינדמן, היועצת המשפטית, המועצה הלאומית לשלום הילד
יעל כהן, המחלקה לפניות הציבור, המועצה הלאומית לשלום הילד
עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי
חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת

מידע נוסף:
פרוטוקול הוועדה [2]
את החוק במלואו ניתן לראות כאן [3], הסעיפים הנוגעים לחיסונים מופיעים החל מעמוד 212.