- פרויקט אמת אחרת - http://www.emetaheret.org.il -

העצרת וגם חייבת?

בצעד תקדימי מסוכן מחליטה המדינה להגיש חשבונית למפוניה על עלות הפינוי.

המדובר על פינוי העמותות אשר אכלסו את בית השלום
והעלות בסך סכום של 305,030 ₪, אותו כעת דורשים מהמפונים לשלם.
(למעשה, משול הדבר למעצרו של אזרח שמפגין וחיובו על המעצר והדלק של הניידת).

פרקליטות מחוז ירושלים טוענת:
"התביעה הוגשה על מנת לשים קץ לזלזול של פורעי חוק ברשויות אכיפת החוק"

שלה משיבים באגודת מחדשי הישוב היהודי בחברון בטענה:
"כל עוד לא מוגשות תביעות דומות נגד עבריינים כגון: גנבים, שודדים, עברייני תנועה וכדו',
וכל עוד המדינה אינה דורשת מכלל האזרחים לשלם את עלות אכיפת החוק כלפיהם,
אין זה מן הראוי לנקוט צעד דרסטי כזה דוקא כלפי מי שמממשים
את זכות המחאה שהיא נשמת אפה של הדמוקרטיה…. הגשת התביעה מנוגדת
להחלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שקיבלה החלטה פה אחד
(בשבט תשס"ד, פברואר 2004) ולפיה "בכל הקשור לתשלומים שיושתו
בגין פעולות הכרוכות בפינוי, תפעיל הממשלה את אותן עקרונות שעל פיהן
היא פועלת בתגובה לפעולות מחאה של כל אזרח
או קבוצת אזרחים המפגינים התנגדותם למדיניות הממשלה".

מקור: ערוץ 7 [1]